Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. mai 2016 - Strasbourg

8. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 11.5.2016 protokollipunkt 2.)


8.1. Krimmitatarlased

Resolutsiooni ettepanekud B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 ja B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor ja Monica Macovei.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Ilhan Kyuchyuk.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.1.


8.2. Gambia

Resolutsiooni ettepanekud B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ja B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský ja Hilde Vautmans tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.2.


8.3. Djibouti

Resolutsiooni ettepanekud B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ja B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat ja Mariya Gabriel tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel.

Javier Nart tutvustas resolutsiooni ettepanekut.

Sõna võtsid Maria Arena fraktsiooni S&D nimel, Seán Kelly ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno ja Cécile Kashetu Kyenge.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.5.2016 protokollipunkt 9.3.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika