Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 12 ta' Mejju 2016 - Strasburgu

8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 11.5.2016.)


8.1. It-Tartari tal-Krimea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 u B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković u Petras Auštrevičius ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor u Monica Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Ilhan Kyuchyuk.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


8.2. Il-Gambja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 u B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský u Hilde Vautmans ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Jean-Paul Denanot.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


8.3. Il-Djibouti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 u B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat u Mariya Gabriel ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE.

Javier Nart ippreżenta l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Seán Kelly u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno u Cécile Kashetu Kyenge.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 12.5.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

Avviż legali - Politika tal-privatezza