Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg

8. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 11.5.2016 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


8.1. Krim-Tataren

Ontwerpresoluties B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 en B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 12.5.2016.


8.2. Gambia

Ontwerpresoluties B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 en B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský en Hilde Vautmans lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Jean-Paul Denanot.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 12.5.2016.


8.3. Djibouti

Ontwerpresoluties B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 en B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat en Mariya Gabriel lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie.

Javier Nart licht een ontwerpresolutie toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Seán Kelly en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno en Cécile Kashetu Kyenge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 12.5.2016.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering enkele ogenblikken onderbroken).

Juridische mededeling - Privacybeleid