Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg

8. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 11.5.2016)


8.1. Tatarzy krymscy

Projekty rezolucji B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 i B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 12.5.2016.


8.2. Gambia

Projekty rezolucji B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 i B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský i Hilde Vautmans przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Jean-Paul Denanot.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 12.5.2016.


8.3. Dżibuti

Projekty rezolucji B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 i B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat i Mariya Gabriel przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE.

Javier Nart przedstawił projekt rezolucji.

Głos zabrali: Maria Arena w imieniu grupy S&D, Seán Kelly i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno i Cécile Kashetu Kyenge.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 12.5.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności