Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 mai 2016 - Strasbourg

8. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 11.5.2016.)


8.1. Tătarii din Crimeea

Propuneri de rezoluții B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 și B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković și Petras Auštrevičius au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor și Monica Macovei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová și Ilhan Kyuchyuk.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.1 al PV din 12.5.2016.


8.2. Gambia

Propuneri de rezoluții B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 și B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský și Hilde Vautmans au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, David Martin, în numele Grupului S&D, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 12.5.2016.


8.3. Djibouti

Propuneri de rezoluții B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 și B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat și Mariya Gabriel au prezentat propunerile de rezoluție.

A intervenit Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE.

Javier Nart a prezentat o propunere de rezoluție.

Au intervenit: Maria Arena, în numele Grupului S&D, Seán Kelly și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno și Cécile Kashetu Kyenge.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.3 al PV din 12.5.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate