Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 11.5.2016 .)


8.1. Krymskí Tatári

Návrhy uznesenia B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 a B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor a Monica Macovei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová a Ilhan Kyuchyuk.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.1 zápisnice zo dňa 12.5.2016.


8.2. Gambia

Návrhy uznesenia B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 a B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský a Hilde Vautmans uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, David Martin v mene skupiny S&D, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Jean-Paul Denanot.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.2 zápisnice zo dňa 12.5.2016.


8.3. Džibutsko

Návrhy uznesenia B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 a B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat a Mariya Gabriel uviedli návrhy uznesení.

V rozprave vystúpil Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE.

Javier Nart uviedol návrh uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena v mene skupiny S&D, Seán Kelly a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno a Cécile Kashetu Kyenge.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.3 zápisnice zo dňa 12.5.2016.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia