Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2097(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0076/2016

Внесени текстове :

A8-0076/2016

Разисквания :

PV 12/05/2016 - 6

Гласувания :

PV 12/05/2016 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0226

Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

9.9. Рамково споразумение относно родителския отпуск (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО [2015/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0226)

Изказвания

Maria Arena внесе устно изменение на параграф 22, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност