Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2097(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0076/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0076/2016

Keskustelut :

PV 12/05/2016 - 6

Äänestykset :

PV 12/05/2016 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0226

Pöytäkirja
Torstai 12. toukokuuta 2016 - Strasbourg

9.9. Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta [2015/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0076/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0226)

Puheenvuorot:

Maria Arena esitti 22 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö