Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0076/2016

Ingivna texter :

A8-0076/2016

Debatter :

PV 12/05/2016 - 6

Omröstningar :

PV 12/05/2016 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0226

Protokoll
Torsdagen den 12 maj 2016 - Strasbourg

9.9. Ramavtalet om föräldraledighet (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG [2015/2097(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0226)

Inlägg:

Maria Arena lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy