Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

9. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


9.1. Кримските татари (гласуване)

9.2. Гамбия (гласуване)

9.3. Джибути (гласуване)

9.4. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане * (гласуване)

9.5. Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно (гласуване)

9.6. Статут на пазарна икономика на Китай (гласуване)

9.7. Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (гласуване)

9.8. Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни (гласуване)

9.9. Рамково споразумение относно родителския отпуск (гласуване)

9.10. Предотвратяване и борба с трафика на хора (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност