Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Председателят вследствие на изказването на Krisztina Morvai, Krisztina Morvai и председателят.

Проследимостта на рибните продукти и продуктите от аквакултури в заведенията за хранене и търговията на дребно - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei и Seán Kelly

Статут на пазарна икономика на Китай - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr и Stanislav Polčák

Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход за определени храни - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin и Seán Kelly

Доклад Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin и Seán Kelly

Доклад Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly и Csaba Sógor.

Правна информация - Политика за поверителност