Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. května 2016 - Štrasburk

10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai.

Vystoupily: předsedající v návaznosti na vystoupení, které učinila Krisztina Morvai, Krisztina Morvai a předsedající.

Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei a Seán Kelly

Statut tržního hospodářství přiznaný Číně - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr a Stanislav Polčák

Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin a Seán Kelly

zpráva Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Seán Kelly

zpráva Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly a Csaba Sógor.

Právní upozornění - Ochrana soukromí