Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 май 2016 г. - Страсбург

13. Кредити в чуждестранна валута (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Кредити в чуждестранна валута (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák и Seán Kelly.

(Разискването беше прекъснато.)

(Продължение на разискването: точка 15 от протокола от 12.5.2016 г.)

Правна информация - Политика за поверителност