Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 12. maj 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Andragender
 4.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (indgivne beslutningsforslag)
 5.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (indgivne beslutningsforslag)
 6.Rammeaftale om forældreorlov (forhandling)
 7.Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
8.1.Krimtatarerne
  
8.2.Gambia
  
8.3.Djibouti
 9.Afstemningstid
  
9.1.Krimtatarerne (afstemning)
  
9.2.Gambia (afstemning)
  
9.3.Djibouti (afstemning)
  
9.4.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet * (afstemning)
  
9.5.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (afstemning)
  
9.6.Kinas status som markedsøkonomi (afstemning)
  
9.7.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (afstemning)
  
9.8.Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (afstemning)
  
9.9.Rammeaftale om forældreorlov (afstemning)
  
9.10.Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Lån i udenlandsk valuta (forhandling)
 14.Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen
 15.Lån i udenlandsk valuta (fortsat forhandling)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (60 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2603 kb) 
 
Protokol (198 kb) Tilstedeværelsesliste (36 kb) Afstemningsresultater (56 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (114 kb) 
 
Protokol (265 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (696 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2314 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik