Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 12 mei 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verzoekschriften
 4.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (debat)
 7.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (debat)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
8.1.Krim-Tataren
  
8.2.Gambia
  
8.3.Djibouti
 9.Stemmingen
  
9.1.Krim-Tataren (stemming)
  
9.2.Gambia (stemming)
  
9.3.Djibouti (stemming)
  
9.4.Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen * (stemming)
  
9.5.Traceerbaarheid van visserij- en aquacultuurproducten in restaurants en de detailhandel (stemming)
  
9.6.De markteconomiestatus van China (stemming)
  
9.7.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (stemming)
  
9.8.Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (stemming)
  
9.9.Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (stemming)
  
9.10.Voorkoming en bestrijding van mensenhandel (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Leningen in buitenlandse valuta (debat)
 14.Motie van afkeuring jegens de Commissie
 15.Leningen in buitenlandse valuta (voortzetting van het debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (183 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2603 kb) 
 
Notulen (200 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (80 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (113 kb) 
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (836 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2309 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid