Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 12 maja 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Petycje
 4.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (złożone projekty rezolucji)
 5.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (złożone projekty rezolucji)
 6.Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (debata)
 7.Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
8.1.Tatarzy krymscy
  
8.2.Gambia
  
8.3.Dżibuti
 9.Głosowanie
  
9.1.Tatarzy krymscy (głosowanie)
  
9.2.Gambia (głosowanie)
  
9.3.Dżibuti (głosowanie)
  
9.4.Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania * (głosowanie)
  
9.5.Identyfikowalność produktów rybołówstwa i akwakultury w gastronomii i sprzedaży detalicznej (głosowanie)
  
9.6.Status gospodarki rynkowej Chin (głosowanie)
  
9.7.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (głosowanie)
  
9.8.Obowiązek wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia pewnych środków żywnościowych (głosowanie)
  
9.9.Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego (głosowanie)
  
9.10.Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Pożyczki w walutach obcych (debata)
 14.Wotum nieufności dla Komisji
 15.Pożyczki w walutach obcych (ciąg dalszy debaty)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (183 kb) Lista obecności (60 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2603 kb) 
 
Protokół (213 kb) Lista obecności (36 kb) Wyniki głosowania (55 kb) Wyniki głosowań imiennych (114 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (898 kb) Wyniki głosowań imiennych (2389 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności