Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 12. mája 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Petície
 4.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (predložené návrhy uznesení)
 5.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (predložené návrhy uznesení)
 6.Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (rozprava)
 7.Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu (rozprava)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
8.1.Krymskí Tatári
  
8.2.Gambia
  
8.3.Džibutsko
 9.Hlasovanie
  
9.1.Krymskí Tatári (hlasovanie)
  
9.2.Gambia (hlasovanie)
  
9.3.Džibutsko (hlasovanie)
  
9.4.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní * (hlasovanie)
  
9.5.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (hlasovanie)
  
9.6.Štatút trhového hospodárstva Číny (hlasovanie)
  
9.7.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (hlasovanie)
  
9.8.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (hlasovanie)
  
9.9.Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (hlasovanie)
  
9.10.Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Úvery v cudzej mene (rozprava)
 14.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii
 15.Úvery v cudzej mene (pokračovanie rozpravy)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (183 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Hlasovania podľa mien (2603 kb) 
 
Zápisnica (214 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (55 kb) Hlasovania podľa mien (114 kb) 
 
Zápisnica (270 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (897 kb) Hlasovania podľa mien (2457 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia