Seznam 
Zápis
PDF 264kWORD 210k
Čtvrtek, 12. května 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Petice
 4.Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (předložený návrh usnesení)
 5.Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (předložené návrhy usnesení)
 6.Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (rozprava)
 7.Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu (rozprava)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
8.1.Krymští Tataři
  
8.2.Gambie
  
8.3.Džibutsko
 9.Hlasování
  
9.1.Krymští Tataři (hlasování)
  
9.2.Gambie (hlasování)
  
9.3.Džibutsko (hlasování)
  
9.4.Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)
  
9.5.Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (hlasování)
  
9.6.Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (hlasování)
  
9.7.Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (hlasování)
  
9.8.Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin (hlasování)
  
9.9.Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (hlasování)
  
9.10.Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Úvěry v cizí měně (rozprava)
 14.Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi
 15.Úvěry v cizí měně (pokračování rozpravy)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:45.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ouvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery předložená Belgií) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinářském dodavatelském řetězci (B8-0494/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o bezpečnosti při práci (B8-0496/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výkonnosti přístavů (B8-0497/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o směrnici o vysílání pracovníků (B8-0498/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Tureckem (B8-0499/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o mezioborových organizacích podle nařízení (EU) č. 1308/2013 (B8-0500/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení o ústřední databázi radikálních imámů (B8-0501/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


3. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 10. května 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 1431/2015); (*) (č. 0327/2016); Serge Le Queau (č. 0328/2016); (*) (č. 0329/2016); (*) (č. 0330/2016); (*) (č. 0331/2016); (*) (č. 0332/2016); (*) (č. 0333/2016); Carla Maggioli (č. 0334/2016); (*) (č. 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (č. 0336/2016); (*) (č. 0337/2016); (*) (č. 0338/2016); Felix Fru Mukong (č. 0339/2016); (*) (č. 0340/2016); (*) (č. 0341/2016); (*) (č. 0342/2016); (*) (č. 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (č. 0344/2016); (*) (č. 0345/2016); (*) (č. 0346/2016); (*) (č. 0347/2016); (*) (č. 0348/2016); (*) (č. 0349/2016); (*) (č. 0350/2016); (*) (č. 0351/2016); (*) (č. 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (č. 0353/2016); Christos Marazopoulos (č. 0354/2016); Cristian Florin Frant (č. 0355/2016); (*) (č. 0356/2016); (*) (č. 0357/2016); (*) (č. 0358/2016); (*) (č. 0359/2016); (*) (č. 0360/2016); (*) (č. 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (č. 0362/2016); (*) (č. 0363/2016); (*) (č. 0364/2016); (*) (č. 0365/2016); (*) (č. 0366/2016); (*) (č. 0367/2016); (*) (č. 0368/2016); César-Javier Palacios (č. 0369/2016); (*) (č. 0370/2016); (*) (č. 0371/2016); (*) (č. 0372/2016); (*) (č. 0373/2016); José Viñuela R. (č. 0374/2016); (*) (č. 0375/2016); Danil Sayfullin (č. 0376/2016); (*) (č. 0377/2016); (*) (č. 0378/2016); (*) (č. 0379/2016); Jitka Fialova (č. 0380/2016); (*) (č. 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (č. 0382/2016); (*) (č. 0383/2016); (*) (č. 0384/2016); Robert Claesen (č. 0385/2016); Patrick Robinson (č. 0386/2016); Richard Vlăsceanu (č. 0387/2016); (*) (č. 0388/2016); Francesco Orbitello (č. 0389/2016); (*) (č. 0390/2016); (*) (č. 0391/2016); (*) (č. 0392/2016); Gabriela Papadopova (č. 0393/2016); (*) (č. 0394/2016); (*) (č. 0395/2016); Alessandro Riccomini (č. 0396/2016); Susana Eder (42 podpisů) (č. 0397/2016); (*) (č. 0398/2016); (*) (č. 0399/2016); (*) (č. 0400/2016); (*) (č. 0401/2016); (*) (č. 0402/2016); Thomas Daub (č. 0403/2016); (*) (č. 0404/2016); (*) (č. 0405/2016); (*) (č. 0406/2016); (*) (č. 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (č. 0408/2016); (*) (č. 0409/2016); (*) (č. 0410/2016); Davide Barnaba (č. 0411/2016); (*) (č. 0412/2016); (*) (č. 0413/2016); (*) (č. 0414/2016).


4. Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (předložený návrh usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000052/2016), kterou pokládá Alain Cadec za výbor PECH Komisi: Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Rozprava se konala dne 9. května 2016 (bod 17 zápisu ze dne 9.5.2016).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Alain Cadec za výbor PECH o sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016).

Hlasování: bod 9.5 zápisu ze dne 12.5.2016.


5. Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (2016/2696(RSP))

Rozprava se konala dne 10. května 2016 (bod 14 zápisu ze dne 10.5.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan a Arne Lietz za skupinu S&D, Nirj Deva za skupinu ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Paavo Väyrynen za skupinu ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o sledování a přezkumu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o hodnocení Agendy 2030 a cílů udržitelného rozvoje a o jejich současném stavu (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 12.5.2016.


6. Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (rozprava)

Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES [2015/2097(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena uvedla zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Iratxe García Pérez (navrhovatelka výboru FEMM), Krzysztof Hetman za skupinu PPE, Jutta Steinruck za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Marian Harkin za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Monika Vana za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius a Javi López.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupil Siôn Simon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner a Csaba Sógor.

Vystoupily: Věra Jourová a Maria Arena.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 12.5.2016.


7. Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů [2015/2118(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder uvedla zprávu.

Vystoupila Malin Björk (navrhovatelka výboru LIBE).

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Mary Honeyball za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Margot Parker za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel a Iliana Iotova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Rosa Estaràs Ferragut.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupily: Věra Jourová a Catherine Bearder.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 12.5.2016.


8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 11.5.2016.)


8.1. Krymští Tataři

Návrhy usnesení B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 a B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.1 zápisu ze dne 12.5.2016.


8.2. Gambie

Návrhy usnesení B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 a B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský a Hilde Vautmans uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Jean-Paul Denanot.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 12.5.2016.


8.3. Džibutsko

Návrhy usnesení B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 a B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat a Mariya Gabriel uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Jiří Pospíšil za skupinu PPE.

Javier Nart uvedl návrh usnesení.

Vystoupili: Maria Arena za skupinu S&D, Seán Kelly a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno a Cécile Kashetu Kyenge.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.3 zápisu ze dne 12.5.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Krymští Tataři (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 a B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0582/2016

(nahrazující B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 a B8-0592/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor a Kinga Gál za skupinu PPE;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Alessia Maria Mosca za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2016)0218)

(Návrhy usnesení B8-0585/2016 a B8-0589/2016 se neberou v potaz.)


9.2. Gambie (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 a B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0591/2016

(nahrazující B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 a B8-0602/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere a Ramona Nicole Mănescu za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner a Jana Žitňanská za skupinu ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0219)


9.3. Džibutsko (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 a B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0594/2016

(nahrazující B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 a B8-0603/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere a Lara Comi za skupinu PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0220)


9.4. Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0221)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0221)


9.5. Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě (hlasování)

Návrh usnesení B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0222)


9.6. Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 a B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B8-0604/2016

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0605/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0607/2016

(nahrazující B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 a B8-0612/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête a Artis Pabriks za skupinu PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho a Karoline Graswander-Hainz za skupinu S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto a Angel Dzhambazki za skupinu ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen a Pavel Telička za skupinu ALDE;

—   Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE;

—   Helmut Scholz a Barbara Spinelli.

přijat (P8_TA(2016)0223)

(Návrh usnesení B8-0610/2016 se nebere v potaz.)


9.7. Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (hlasování)

Návrh usnesení B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0224)


9.8. Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin (hlasování)

Návrh usnesení B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0225)


9.9. Rámcová dohoda o rodičovské dovolené (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES [2015/2097(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0076/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0226)

Vystoupení

Maria Arena předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 22, který byl vzat v potaz.


9.10. Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů [2015/2118(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0227)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Krisztina Morvai.

Vystoupily: předsedající v návaznosti na vystoupení, které učinila Krisztina Morvai, Krisztina Morvai a předsedající.

Sledovatelnost produktů rybolovu a akvakultury v restauracích a maloobchodě - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei a Seán Kelly

Statut tržního hospodářství přiznaný Číně - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr a Stanislav Polčák

Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Povinné uvádění země původu nebo místa provenience u určitých potravin - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin a Seán Kelly

zpráva Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Seán Kelly

zpráva Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly a Csaba Sógor.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Úvěry v cizí měně (rozprava)

Prohlášení Komise: Úvěry v cizí měně (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Cătălin Sorin Ivan za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák a Seán Kelly.

(Rozprava byla přerušena.)

(pokračování rozpravy: bod 15 zápisu ze dne 12.5.2016)


14. Návrh na vyslovení nedůvěry Komisi

Předsedající oznámil, že v souladu s článkem 119 jednacího řádu obdržel návrh na vyslovení nedůvěry Komisi (B8-0621/2016), který podala desetina všech poslanců Parlamentu.

Rozprava o tomto návrhu na vyslovení nedůvěry proběhne na příštím dílčím zasedání.


15. Úvěry v cizí měně (pokračování rozpravy)

Prohlášení Komise: Úvěry v cizí měně (2016/2704(RSP))

(začátek rozpravy: bod 13 zápisu ze dne 12.5.2016)

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Cristian-Silviu Buşoi.

Vystoupil Jonathan Hill.

Rozprava skončila.


16. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4.5.2016)

výbor INTA

- Hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní správy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním (2016/2075(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, CONT)

výbor ENVI

- Akční plán EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(stanovisko: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

výbor AGRI

- Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité (2016/2078(INI))

- Minimální normy pro ochranu chovaných králíků (2016/2077(INI))

výbor PECH

- Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (2016/2079(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor JURI

- Prohlášení o zájmech komisařů – pokyny (2016/2080(INI))
(stanovisko: CONT)

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Stanovení pravidel pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
předáno příslušnému výboru: IMCO
stanovisko: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

výbor ENVI

- Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (2015/2348(INI))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI

výbor AFCO

- Prováděcí zpráva o programu „Evropa pro občany“ (2015/2329(INI))
předáno příslušnému výboru: CULT
stanovisko: AFCO, BUDG

výbory JURI, IMCO

- Přeshraniční přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu online na vnitřním trhu (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ITRE, LIBE, CULT (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4.5.2016)

výbor REGI (článek 54 jednacího řádu)

- Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(stanovisko: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (článek 54 jednacího řádu))

Změna názvu
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4.5.2016)

výbor EMPL
- nový název zprávy z vlastního podnětu INI 2015/2222:
Zastoupení pracujících v dozorčích nebo administrativních orgánech podniků v Evropě“


17. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


18. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 25. a 26. května 2016.


19. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí