Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 192k
Torstai 12. toukokuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Vetoomukset
 4.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (keskustelu)
 7.Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Krimin tataarit
  
8.2.Gambia
  
8.3.Djibouti
 9.Äänestykset
  
9.1.Krimin tataarit (äänestys)
  
9.2.Gambia (äänestys)
  
9.3.Djibouti (äänestys)
  
9.4.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)
  
9.5.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (äänestys)
  
9.6.Kiinan markkinatalousasema (äänestys)
  
9.7.Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (äänestys)
  
9.8.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (äänestys)
  
9.9.Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (äänestys)
  
9.10.Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Valuuttalainat (keskustelu)
 14.Epäluottamuslause-esitys komissiolle
 15.Valuuttalainat (jatkoa keskustelulle)
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.45.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Belgian hakemus – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

INTA

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (keskeyttämismekanismin tarkistus) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yritysten välisistä hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä elintarvikeketjussa (B8-0494/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys työturvallisuudesta (B8-0496/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys satamien tehokkuudesta (B8-0497/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä (B8-0498/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta (B8-0499/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisista toimialakohtaisista organisaatioista (B8-0500/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys radikaaleja imaameja koskevasta keskustietorekisteristä (B8-0501/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


3. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

10. toukokuuta 2016

(*) Käsitellään luottamuksellisena.

(*) (nro 1431/2015); (*) (nro 0327/2016); Serge Le Queau (nro 0328/2016); (*) (nro 0329/2016); (*) (nro 0330/2016); (*) (nro 0331/2016); (*) (nro 0332/2016); (*) (nro 0333/2016); Carla Maggioli (nro 0334/2016); (*) (nro 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (nro 0336/2016); (*) (nro 0337/2016); (*) (nro 0338/2016); Felix Fru Mukong (nro 0339/2016); (*) (nro 0340/2016); (*) (nro 0341/2016); (*) (nro 0342/2016); (*) (nro 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (nro 0344/2016); (*) (nro 0345/2016); (*) (nro 0346/2016); (*) (nro 0347/2016); (*) (nro 0348/2016); (*) (nro 0349/2016); (*) (nro 0350/2016); (*) (nro 0351/2016); (*) (nro 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (nro 0353/2016); Christos Marazopoulos (nro 0354/2016); Cristian Florin Frant (nro 0355/2016); (*) (nro 0356/2016); (*) (nro 0357/2016); (*) (nro 0358/2016); (*) (nro 0359/2016); (*) (nro 0360/2016); (*) (nro 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (nro 0362/2016); (*) (nro 0363/2016); (*) (nro 0364/2016); (*) (nro 0365/2016); (*) (nro 0366/2016); (*) (nro 0367/2016); (*) (nro 0368/2016); César-Javier Palacios (nro 0369/2016); (*) (nro 0370/2016); (*) (nro 0371/2016); (*) (nro 0372/2016); (*) (nro 0373/2016); José Viñuela R. (nro 0374/2016); (*) (nro 0375/2016); Danil Sayfullin (nro 0376/2016); (*) (nro 0377/2016); (*) (nro 0378/2016); (*) (nro 0379/2016); Jitka Fialova (nro 0380/2016); (*) (nro 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (nro 0382/2016); (*) (nro 0383/2016); (*) (nro 0384/2016); Robert Claesen (nro 0385/2016); Patrick Robinson (nro 0386/2016); Richard Vlăsceanu (nro 0387/2016); (*) (nro 0388/2016); Francesco Orbitello (nro 0389/2016); (*) (nro 0390/2016); (*) (nro 0391/2016); (*) (nro 0392/2016); Gabriela Papadopova (nro 0393/2016); (*) (nro 0394/2016); (*) (nro 0395/2016); Alessandro Riccomini (nro 0396/2016); Susana Eder (42 allekirjoittanutta) (nro 0397/2016); (*) (nro 0398/2016); (*) (nro 0399/2016); (*) (nro 0400/2016); (*) (nro 0401/2016); (*) (nro 0402/2016); Thomas Daub (nro 0403/2016); (*) (nro 0404/2016); (*) (nro 0405/2016); (*) (nro 0406/2016); (*) (nro 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (nro 0408/2016); (*) (nro 0409/2016); (*) (nro 0410/2016); Davide Barnaba (nro 0411/2016); (*) (nro 0412/2016); (*) (nro 0413/2016); (*) (nro 0414/2016).


4. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000052/2016) Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljittäminen ravintolatoiminnassa ja vähittäismyynnissä (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Keskustelu käytiin 9. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 9.5.2016, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Alain Cadec PECH-valiokunnan puolesta kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyydestä ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.5.


5. Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (2016/2696(RSP))

Keskustelu käytiin 10. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan ja Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Paavo Väyrynen ALDE-ryhmän puolesta, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta Agenda 2030:n seurannasta ja arvioinnista (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016)

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seurannasta ja tilanteesta (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.7.


6. Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (keskustelu)

Mietintö BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta [2015/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta, Jutta Steinruck S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius ja Javi López.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Siôn Simon käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Csaba Sógor.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Maria Arena.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.9.


7. Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (keskustelu)

Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta sukupuolinäkökulmaa painottaen [2015/2118(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder esitteli mietinnön.

Malin Björk (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Mary Honeyball S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel ja Iliana Iotova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Rosa Estaràs Ferragut.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Catherine Bearder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.10.


8. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 11.5.2016, kohta 2).


8.1. Krimin tataarit

Päätöslauselmaesitykset B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 ja B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor ja Monica Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Ilhan Kyuchyuk.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.1.


8.2. Gambia

Päätöslauselmaesitykset B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ja B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský ja Hilde Vautmans esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Jean-Paul Denanot.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.2.


8.3. Djibouti

Päätöslauselmaesitykset B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ja B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat ja Mariya Gabriel esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Javier Nart esitteli päätöslauselmaesityksen.

Puheenvuorot: Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno ja Cécile Kashetu Kyenge.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 9.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Krimin tataarit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 ja B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0582/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 ja B8-0592/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor ja Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0218)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0585/2016 ja B8-0589/2016 raukesivat.)


9.2. Gambia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ja B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0591/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ja B8-0602/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere ja Ramona Nicole Mănescu PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0219)


9.3. Djibouti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ja B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0594/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ja B8-0603/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ja Lara Comi PPE-ryhmän puolesta

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0220)


9.4. Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0221)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0221)


9.5. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0222)


9.6. Kiinan markkinatalousasema (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 ja B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0604/2016

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0605/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0607/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 ja B8-0612/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête ja Artis Pabriks PPE-ryhmän puolesta

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ja Karoline Graswander-Hainz S&D-ryhmän puolesta

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Helmut Scholz ja Barbara Spinelli.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0223)

(Päätöslauselmaesitys B8-0610/2016 raukesi.)


9.7. Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0224)


9.8. Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0225)


9.9. Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (äänestys)

Mietintö BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU soveltamisesta [2015/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0076/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0226)

Puheenvuorot:

Maria Arena esitti 22 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.10. Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (äänestys)

Mietintö ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpanosta sukupuolinäkökulmaa painottaen [2015/2118(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0227)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Puhemies Krisztina Morvain puheenvuoron johdosta, Krisztina Morvai ja puhemies.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei ja Seán Kelly

Kiinan markkinatalousasema - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr ja Stanislav Polčák

Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin ja Seán Kelly

Mietintö Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ja Seán Kelly

Mietintö Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly ja Csaba Sógor.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Valuuttalainat (keskustelu)

Komission julkilausuma: Valuuttalainat (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Cătălin Sorin Ivan S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ja Seán Kelly.

(Keskustelu keskeytettiin.)

(Keskustelun jatko: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 15)


14. Epäluottamuslause-esitys komissiolle

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 119 artiklan mukaisen komissiota koskevan epäluottamuslause-esityksen (B8-0621/2016), jonka on jättänyt käsiteltäväksi yli yksi kymmenesosa parlamentin jäsenistä.

Keskustelu tästä epäluottamuslause-esityksestä käydään seuraavan istuntojakson kuluessa.


15. Valuuttalainat (jatkoa keskustelulle)

Komission julkilausuma: Valuuttalainat (2016/2704(RSP))

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 12.5.2016, kohta 13)

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cristian-Silviu Buşoi.

Jonathan Hill käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 4.5.2016)

INTA-valiokunta

- Tullin toiminnan ja hallinnon ulkoisten näkökohtien arviointi kaupan helpottamisen ja laittoman kaupan torjumisen välineenä (2016/2075(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ITRE, CONT)

ENVI-valiokunta

- Luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan torjumista koskeva EU:n toimintasuunnitelma (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

AGRI-valiokunta

- Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (2016/2078(INI))

- Kasvatettujen kaniinien suojelun vähimmäisvaatimukset (2016/2077(INI))

PECH-valiokunta

- Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (2016/2079(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

JURI-valiokunta

- Komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset – suuntaviivoja (2016/2080(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistaminen (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

ENVI-valiokunta

- Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (2015/2348(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI

AFCO-valiokunta

- Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa koskeva täytäntöönpanokertomus (2015/2329(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT
lausuntoa varten: AFCO, BUDG

JURI- ja IMCO-valiokunnat

- Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: ITRE, LIBE, CULT (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 4.5.2016)

REGI-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rakenneuudistusten tukiohjelman perustamisesta kaudeksi 2017–2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(lausuntoa varten: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (työjärjestyksen 54 artikla))

Otsikon muutos
(puheenjohtajakokouksen päätös 4.5.2016)

EMPL-valiokunta
- Valiokunta-aloitteisen mietinnön INI 2015/2222 uusi otsikko: "Työntekijöiden edustus yritysten valvonta- ja hallintoelimissä Euroopassa"


17. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 25. toukokuuta 2016 ja 26. toukokuuta 2016.


19. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö