Index 
Jegyzőkönyv
PDF 271kWORD 214k
2016. május 12., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Petíciók
 4.A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás (vita)
 7.Az emberkereskedelem megelőzése és az az ellen folytatott küzdelem (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  8.1.A krími tatárok
  8.2.Gambia
  8.3.Dzsibuti
 9.Szavazások órája
  9.1.A krími tatárok (szavazás)
  9.2.Gambia (szavazás)
  9.3.Dzsibuti (szavazás)
  9.4.Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (szavazás)
  9.5.A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (szavazás)
  9.6.Kína piacgazdasági státusza (szavazás)
  9.7.A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok (szavazás)
  9.8.Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (szavazás)
  9.9.A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás (szavazás)
  9.10.Az emberkereskedelem megelőzése és az az ellen folytatott küzdelem (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Devizahitelek (vita)
 14.Motion de censure visant la Commission
 15.Devizahitelek (a vita folytatása)
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 18.A következő ülések időpontja
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.45-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium kérelme: EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a felfüggesztési mechanizmus felülvizsgálata) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól (B8-0494/2016)

utalva

illetékes :

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a munkahelyi biztonságról (B8-0496/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a kikötők hatékonyságáról (B8-0497/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a kiküldött munkavállalókról szóló irányelvről (B8-0498/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány az EU és Törökország közötti megállapodásról (B8-0499/2016)

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

LIBE

- Mara Bizzotto. Állásfoglalási indítvány az 1308/2013/EU rendelet szerinti szakmaközi szervezetekről (B8-0500/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a radikális imámok központi nyilvántartásáról (B8-0501/2016)

utalva

illetékes :

LIBE


3. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2016. május 10

(*) titkos név.

(*) (1431/2015); (*) (0327/2016); Serge Le Queau (0328/2016); (*) (0329/2016); (*) (0330/2016); (*) (0331/2016); (*) (0332/2016); (*) (0333/2016); Carla Maggioli (0334/2016); (*) (0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (0336/2016); (*) (0337/2016); (*) (0338/2016); Felix Fru Mukong (0339/2016); (*) (0340/2016); (*) (0341/2016); (*) (0342/2016); (*) (0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (0344/2016); (*) (0345/2016); (*) (0346/2016); (*) (0347/2016); (*) (0348/2016); (*) (0349/2016); (*) (0350/2016); (*) (0351/2016); (*) (0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (0353/2016); Christos Marazopoulos (0354/2016); Cristian Florin Frant (0355/2016); (*) (0356/2016); (*) (0357/2016); (*) (0358/2016); (*) (0359/2016); (*) (0360/2016); (*) (0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (0362/2016); (*) (0363/2016); (*) (0364/2016); (*) (0365/2016); (*) (0366/2016); (*) (0367/2016); (*) (0368/2016); César-Javier Palacios (0369/2016); (*) (0370/2016); (*) (0371/2016); (*) (0372/2016); (*) (0373/2016); José Viñuela R. (0374/2016); (*) (0375/2016); Danil Sayfullin (0376/2016); (*) (0377/2016); (*) (0378/2016); (*) (0379/2016); Jitka Fialova (0380/2016); (*) (0381/2016); Óscar Ramonón Gil (0382/2016); (*) (0383/2016); (*) (0384/2016); Robert Claesen (0385/2016); Patrick Robinson (0386/2016); Richard Vlăsceanu (0387/2016); (*) (0388/2016); Francesco Orbitello (0389/2016); (*) (0390/2016); (*) (0391/2016); (*) (0392/2016); Gabriela Papadopova (0393/2016); (*) (0394/2016); (*) (0395/2016); Alessandro Riccomini (0396/2016); Susana Eder (42 aláírás) (0397/2016); (*) (0398/2016); (*) (0399/2016); (*) (0400/2016); (*) (0401/2016); (*) (0402/2016); Thomas Daub (0403/2016); (*) (0404/2016); (*) (0405/2016); (*) (0406/2016); (*) (0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (0408/2016); (*) (0409/2016); (*) (0410/2016); Davide Barnaba (0411/2016); (*) (0412/2016); (*) (0413/2016); (*) (0414/2016).


4. A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000052/2016) felteszi: Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

A vita időpontja: 2016. május 9 (2016.5.9-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetőségéről (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.5. pont .


5. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok (2016/2696(RSP))

Le débat a eu lieu le 2016. május 10 (2016.5.10-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan és Arne Lietz, az S&D képviselőcsoport nevében, Nirj Deva, az ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans és Paavo Väyrynen, az ALDE képviselőcsoport nevében, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2030-as menetrend nyomon követéséről és felülvizsgálatáról (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a 2030-as menetrend és a fenntartható fejlesztési célok nyomon követéséről és jelenlegi állásáról (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.7. pont .


6. A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás (vita)

Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról [2015/2097(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Iratxe García Pérez (a FEMM bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jutta Steinruck, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Monika Vana, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius és Javi López.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Siôn Simon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner és Csaba Sógor.

Felszólal: Věra Jourová és Maria Arena.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


7. Az emberkereskedelem megelőzése és az az ellen folytatott küzdelem (vita)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat figyelembe vevő végrehajtásáról [2015/2118(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Malin Björk (a LIBE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mary Honeyball, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel és Iliana Iotova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Rosa Estaràs Ferragut.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Věra Jourová és Catherine Bearder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.5.11-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


8.1. A krími tatárok

Állásfoglalási indítványok B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 és B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković és Petras Auštrevičius előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor és Monica Macovei.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová és Ilhan Kyuchyuk.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.1. pont .


8.2. Gambia

Állásfoglalási indítványok B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 és B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský és Hilde Vautmans előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


8.3. Dzsibuti

Állásfoglalási indítványok B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 és B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat és Mariya Gabriel előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

Javier Nart előterjeszti az állásfoglalás-tervezetet

Felszólal: Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Seán Kelly és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Cécile Kashetu Kyenge.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. A krími tatárok (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 és B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0582/2016

(amely a B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 és B8-0592/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor és Kinga Gál, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho és Alessia Maria Mosca, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala és Bronis Ropė, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0218)

(A B8-0585/2016 és B8-0589/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


9.2. Gambia (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 és B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0591/2016

(amely a B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 és B8-0602/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere és Ramona Nicole Mănescu, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner és Jana Žitňanská, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0219)


9.3. Dzsibuti (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 és B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0594/2016

(amely a B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 és B8-0603/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere és Lara Comi, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Judith Sargentini, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0220)


9.4. Kötelező automatikus információcsere az adózás területén * (szavazás)

Jelentés a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0221)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0221)


9.5. A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0222)


9.6. Kína piacgazdasági státusza (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 és B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0604/2016

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0605/2016

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0607/2016

(amely a B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 és B8-0612/2016):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête és Artis Pabriks, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho és Karoline Graswander-Hainz, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen és Pavel Telička, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Helmut Scholz és Barbara Spinelli.

Elfogadva (P8_TA(2016)0223)

(A B8-0610/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.7. A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0224)


9.8. Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0225)


9.9. A szülői szabadságról szóló keretmegállapodás (szavazás)

Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról [2015/2097(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0226)

Felszólalások

Maria Arena szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 22 bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


9.10. Az emberkereskedelem megelőzése és az az ellen folytatott küzdelem (szavazás)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene folytatott küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv nemi szempontokat figyelembe vevő végrehajtásáról [2015/2118(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0227)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Dariusz Rosati -jelentés - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák és Krisztina Morvai.

Felszólal: az elnök, Krisztina Morvai felszólalását követően, Krisztina Morvai és az elnök.

A halászati és akvakultúra-termékeknek a vendéglátásban és a kiskereskedelemben való nyomonkövethetősége - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei és Seán Kelly

Kína piacgazdasági státusza - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr és Stanislav Polčák

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend nyomon követése és jelenlegi állása, valamint a fenntartható fejlesztési célok - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

Bizonyos élelmiszerek származási országának vagy eredete helyének kötelező feltüntetése - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin és Seán Kelly

Maria Arena -jelentés - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin és Seán Kelly

Catherine Bearder -jelentés - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly és Csaba Sógor.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Devizahitelek (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Devizahitelek (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cătălin Sorin Ivan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák és Seán Kelly.

(A vitát megszakítják.)

(A vita folytatása: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 15. pont )


14. Motion de censure visant la Commission

Az elnök az eljárási szabályzat 119. cikkének megfelelően bejelenti, hogy bizalmatlansági indítványt kapott kézhez a Bizottsággal szemben (B8-0621/2016), melyet a parlamenti képviselők több mint egytizede terjesztett elő.

A bizalmatlansági indítványról szóló vitára a következő ülésen kerül sor.


15. Devizahitelek (a vita folytatása)

A Bizottság nyilatkozata: Devizahitelek (2016/2704(RSP))

(A vita első része: 2016.5.12-i jegyzőkönyv, 13. pont )

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal: Jonathan Hill.

A vitát berekesztik.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően, melynek dátuma: 2016. május 4.)

INTA bizottság

- A vámhatósági teljesítmény és igazgatás külső aspektusainak értékelése a kereskedelem elősegítése és az illegális kereskedelem elleni küzdelem eszközeként (2016/2075(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, CONT)

ENVI bizottság

- A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni uniós cselekvési terv (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(vélemény: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

AGRI bizottság

- Felelősségteljes lótartás és -gondozás (2016/2078(INI))

- A tenyésztett nyulak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények (2016/2077(INI))

PECH bizottság

- A halállományok állapota, valamint a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tengeri térségében (2016/2079(INI))
(vélemény: EMPL)

JURI bizottság

- A biztosok érdekeltségi nyilatkozatai – Irányelvek (2016/2080(INI))
(vélemény: CONT)

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

INTA bizottság

- A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapítása (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

ENVI bizottság

- Logisztika az Unióban és multimodális szállítás az új TENT-T folyosókon (2015/2348(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI

AFCO bizottság

- Végrehajtási jelentés az Európa a polgárokért programról (2015/2329(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: CULT
vélemény: AFCO, BUDG

bizottságok JURI, IMCO

- Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: ITRE, LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

REGI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozása (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(vélemény: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON) (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően, melynek dátuma: 2016. május 4.)

Changement de titre
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően, melynek dátuma: 2016. május 4.)

EMPL bizottság
- Az INI 2015/2222. számú saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Az európai vállalatok felügyelő- illteve vezetőtestületeiben működő munkavállalói érdekképviseletek”


17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


18. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. május 25. és 2016. május 26.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 15.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat