Rodyklė 
Protokolas
PDF 265kWORD 213k
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Peticijos
 4.Žuvininkystės produktų atsekamumas viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos sektoriuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų (diskusijos)
 7.Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja (diskusijos)
 8. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  8.1.Krymo totoriai
  8.2.Gambija
  8.3.Džibutis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Krymo totoriai (balsavimas)
  9.2.Gambija (balsavimas)
  9.3.Džibutis (balsavimas)
  9.4.Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)
  9.5.Žuvininkystės produktų atsekamumas viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos sektoriuose (balsavimas)
  9.6.Kinijos rinkos ekonomikos statusas (balsavimas)
  9.7.Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (balsavimas)
  9.8.Privaloma tam tikrų maisto produktų kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda (balsavimas)
  9.9.Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų (balsavimas)
  9.10.Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Paskolos užsienio valiuta (diskusijos)
 14.Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija
 15.Paskolos užsienio valiuta (diskusijų tęsinys)
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.45 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery“) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento it Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos prekybos praktikos tarp maisto produktų gamybos sektoriaus įmonių (B8-0494/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbo saugos (B8-0496/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl uostų veiksmingumo (B8-0497/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komandiruotų darbuotojų direktyvos (B8-0498/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Turkijos susitarimo (B8-0499/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarpšakinių organizacijų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 (B8-0500/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl radikalių imamų centrinio registro (B8-0501/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


3. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. gegužės 10 d.

(*) Autorius neskelbiamas.

(*) (Nr. 1431/2015); (*) (Nr. 0327/2016); Serge Le Queau (Nr. 0328/2016); (*) (Nr. 0329/2016); (*) (Nr. 0330/2016); (*) (Nr. 0331/2016); (*) (Nr. 0332/2016); (*) (Nr. 0333/2016); Carla Maggioli (Nr. 0334/2016); (*) (Nr. 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (Nr. 0336/2016); (*) (Nr. 0337/2016); (*) (Nr. 0338/2016); Felix Fru Mukong (Nr. 0339/2016); (*) (Nr. 0340/2016); (*) (Nr. 0341/2016); (*) (Nr. 0342/2016); (*) (Nr. 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (Nr. 0344/2016); (*) (Nr. 0345/2016); (*) (Nr. 0346/2016); (*) (Nr. 0347/2016); (*) (Nr. 0348/2016); (*) (Nr. 0349/2016); (*) (Nr. 0350/2016); (*) (Nr. 0351/2016); (*) (Nr. 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (Nr. 0353/2016); Christos Marazopoulos (Nr. 0354/2016); Cristian Florin Frant (Nr. 0355/2016); (*) (Nr. 0356/2016); (*) (Nr. 0357/2016); (*) (Nr. 0358/2016); (*) (Nr. 0359/2016); (*) (Nr. 0360/2016); (*) (Nr. 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (Nr. 0362/2016); (*) (Nr. 0363/2016); (*) (Nr. 0364/2016); (*) (Nr. 0365/2016); (*) (Nr. 0366/2016); (*) (Nr. 0367/2016); (*) (Nr. 0368/2016); César-Javier Palacios (Nr. 0369/2016); (*) (Nr. 0370/2016); (*) (Nr. 0371/2016); (*) (Nr. 0372/2016); (*) (Nr. 0373/2016); José Viñuela R. (Nr. 0374/2016); (*) (Nr. 0375/2016); Danil Sayfullin (Nr. 0376/2016); (*) (Nr. 0377/2016); (*) (Nr. 0378/2016); (*) (Nr. 0379/2016); Jitka Fialova (Nr. 0380/2016); (*) (Nr. 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (Nr. 0382/2016); (*) (Nr. 0383/2016); (*) (Nr. 0384/2016); Robert Claesen (Nr. 0385/2016); Patrick Robinson (Nr. 0386/2016); Richard Vlăsceanu (Nr. 0387/2016); (*) (Nr. 0388/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0389/2016); (*) (Nr. 0390/2016); (*) (Nr. 0391/2016); (*) (Nr. 0392/2016); Gabriela Papadopova (Nr. 0393/2016); (*) (Nr. 0394/2016); (*) (Nr. 0395/2016); Alessandro Riccomini (Nr. 0396/2016); Susana Eder (42 signatures) (Nr. 0397/2016); (*) (Nr. 0398/2016); (*) (Nr. 0399/2016); (*) (Nr. 0400/2016); (*) (Nr. 0401/2016); (*) (Nr. 0402/2016); Thomas Daub (Nr. 0403/2016); (*) (Nr. 0404/2016); (*) (Nr. 0405/2016); (*) (Nr. 0406/2016); (*) (Nr. 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (Nr. 0408/2016); (*) (Nr. 0409/2016); (*) (Nr. 0410/2016); Davide Barnaba (Nr. 0411/2016); (*) (Nr. 0412/2016); (*) (Nr. 0413/2016); (*) (Nr. 0414/2016).


4. Žuvininkystės produktų atsekamumas viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos sektoriuose (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000052/2016) kurį pateikė Alain Cadec PECH komiteto vardu Komisijai: Žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumas restoranuose ir mažmeninėje prekyboje (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. gegužės 9 d. (2016 05 09 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Alain Cadec PECH komiteto vardu dėl žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumo restoranuose ir mažmeninėje prekyboje (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.5 punktas.


5. Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (2016/2696(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. gegužės 10 d. (2016 05 10 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan ir Arne Lietz S&D frakcijos vardu, Nirj Deva ECR frakcijos vardu, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Paavo Väyrynen, ALDE frakcijos vardu, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu dėl tolesnių veiksmų dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir jos peržiūros (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl tolesnių veiksmų dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esamos padėties (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.7 punktas.


6. Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų (diskusijos)

2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvos 2010/18/ES, įgyvendinančios patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų ir panaikinančios Direktyvą 96/34/EB, taikymo ataskaita [2015/2097(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Iratxe García Pérez (FEMM komiteto nuomonės referentė), Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Monika Vana Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius ir Javi López.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Siôn Simon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Maria Arena.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.9 punktas.


7. Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja (diskusijos)

Pranešimas dėl 2011 m. balandžio 5 d. Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo atsižvelgiant į lyčių aspektą [2015/2118(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Malin Björk (LIBE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel ir Iliana Iotova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Rosa Estaràs Ferragut.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Věra Jourová ir Catherine Bearder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.10 punktas.


8.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 05 11 protokolo 2 punktas)


8.1. Krymo totoriai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 ir B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, nepriklausomas Parlamento narys, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor ir Monica Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Ilhan Kyuchyuk.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.1 punktas.


8.2. Gambija

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ir B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský ir Hilde Vautmans pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, David Martin S&D frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.2 punktas.


8.3. Džibutis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ir B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat ir Mariya Gabriel pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu.

Javier Nart pristatė pasiūlymą dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Maria Arena S&D frakcijos vardu, Seán Kelly ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno ir Cécile Kashetu Kyenge.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 12 protokolo 9.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Krymo totoriai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 ir B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0582/2016

(keičia B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 ir B8-0592/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor ir Kinga Gál PPE frakcijos vardu;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ir Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0218)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0585/2016 ir B8-0589/2016 anuliuoti.)


9.2. Gambija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ir B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0591/2016

(keičia B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 ir B8-0602/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere ir Ramona Nicole Mănescu PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0219)


9.3. Džibutis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ir B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0594/2016

(keičia B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 ir B8-0603/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere ir Lara Comi PPE frakcijos vardu;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ir Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0220)


9.4. Privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos mainų [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0221)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0221)


9.5. Žuvininkystės produktų atsekamumas viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos sektoriuose (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0222)


9.6. Kinijos rinkos ekonomikos statusas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 ir B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0604/2016

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0605/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0607/2016

(keičia B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 ir B8-0612/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête ir Artis Pabriks PPE frakcijos vardu;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho ir Karoline Graswander-Hainz S&D frakcijos vardu;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu;

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Helmut Scholz ir Barbara Spinelli.

Priimta (P8_TA(2016)0223)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0610/2016 anuliuotas.)


9.7. Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0224)


9.8. Privaloma tam tikrų maisto produktų kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0225)


9.9. Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų (balsavimas)

2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyvos 2010/18/ES, įgyvendinančios patikslintą BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP ir ETUC sudarytą Bendrąjį susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų ir panaikinančios Direktyvą 96/34/EB, taikymo ataskaita [2015/2097(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0226)

Kalbėjo:

Maria Arena pateikė 22 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


9.10. Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja (balsavimas)

Pranešimas dėl 2011 m. balandžio 5 d. Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo atsižvelgiant į lyčių aspektą [2015/2118(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0227)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Pirmininkė po Krisztina Morvai kalbos, Krisztina Morvai ir Pirmininkė.

Žuvininkystės produktų atsekamumas viešojo maitinimo ir mažmeninės prekybos sektoriuose - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei ir Seán Kelly

Kinijos rinkos ekonomikos statusas - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr ir Stanislav Polčák

Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Privaloma tam tikrų maisto produktų kilmės šalies ar kilmės vietos nuoroda - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin ir Seán Kelly

Pranešimas: Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ir Seán Kelly

Pranešimas: Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly ir Csaba Sógor.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Paskolos užsienio valiuta (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Paskolos užsienio valiuta (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Cătălin Sorin Ivan S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Krisztina Morvai, nepriklausoma Parlamento narė, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák ir Seán Kelly.

(Diskusijos sustabdytos.)

(Diskusijų tęsinys: 2016 05 12 protokolo 15 punktas)


14. Siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Komisija

Pirmininkas paskelbė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnį gavo siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Komisija (B8-0621/2016), kurį pateikė daugiau nei viena dešimtoji visų Parlamento narių.

Diskusijos dėl šio siūlymo pareikšti nepasitikėjimą bus surengtos per kitą mėnesinę sesiją.


15. Paskolos užsienio valiuta (diskusijų tęsinys)

Komisijos pareiškimas: Paskolos užsienio valiuta (2016/2704(RSP))

(Diskusijų pradžia: 2016 05 12 protokolo 13 punktas)

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi.

Kalbėjo Jonathan Hill.

Diskusijos baigtos.


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. gegužės 4 d.)

INTA komitetas

- Muitinių veiklos ir valdymo išorės aspektų vertinimas kaip priemonė prekybai palengvinti kovoti su neteisėta prekyba (2016/2075(INI))
(nuomonė: EMPL, ITRE, CONT)

ENVI komitetas

- ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(nuomonė: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

AGRI komitetas

- Arklinių šeimos gyvūnų atsakingas laikymas ir priežiūra(2016/2078(INI))

- Būtinieji ūkinių triušių apsaugos standartai (2016/2077(INI))

PECH komitetas

- Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (2016/2079(INI))
(nuomonė: EMPL)

JURI komitetas

- Komisijos narių interesų deklaracijos. Gairės (2016/2080(INI))
(nuomonė: CONT)

Perdavimas komitetams (article 53 du règlement)

INTA komitetas

- CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklių nustatymas (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

ENVI komitetas

- Logistika ES ir daugiarūšis vežimas naujais transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) koridoriais (2015/2348(INI))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: ENVI

AFCO komitetas

- Programos „Europa piliečiams“ įgyvendinimo ataskaita (2015/2329(INI))
perduota atsakingam komitetui: CULT
nuomonė: AFCO, BUDG

komitetai JURI, IMCO

- Tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas vidaus rinkoje (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
perduota atsakingam komitetui: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: ITRE, LIBE, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. gegužės 4 d.)

REGI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- 2017–2020m. struktūrinių reformų rėmimo programos sudarymas (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(nuomonė: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Pavadinimo pakeitimas
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. gegužės 4 d.)

EMPL komitetas
- Naujas pranešimo savo iniciatyva INI 2015/2222 pavadinimas: „Atstovavimas darbuotojams įmonių priežiūros ar administaciniuose organuose Europoje“


17. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. gegužės 25 d. ir 2016 m. gegužės 26 d..


19. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 15.55 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika