Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 213k
Ceturtdiena, 2016. gada 12. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Lūgumraksti
 4.Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu (debates)
 7.Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana (debates)
 8.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
8.1.Krimas tatāri
  
8.2.Gambija
  
8.3.Džibutija
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Krimas tatāri (balsošana)
  
9.2.Gambija (balsošana)
  
9.3.Džibutija (balsošana)
  
9.4.Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)
  
9.5.Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (balsošana)
  
9.6.Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (balsošana)
  
9.7.Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (balsošana)
  
9.8.Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem (balsošana)
  
9.9.Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu (balsošana)
  
9.10.Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Aizdevumi ārvalstu valūtās (debates)
 14.Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai
 15.Aizdevumi ārvalstu valūtās (debašu turpinājums)
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.45.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (05748/2016 - C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (apturēšanas mehānisma pārskatīšana) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 – 2016/0142(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņēmumu savstarpēji negodīgu komercpraksi pārtikas apgādes ķēdē (B8-0494/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par drošību darbā (B8-0496/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ostu efektivitāti (B8-0497/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba ņēmēju norīkošanas darbā direktīvu (B8-0498/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikums par ES un Turcijas nolīgumu (B8-0499/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par starpnozaru organizācijām, kas ir paredzētas Regulā (ES) Nr. 1308/2013 (B8-0500/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand un Matteo Salvini. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par radikāli noskaņotu imamu centralizētu reģistru (B8-0501/2016).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE


3. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2016. gada 10. maijs

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts.

(*) (Nr. 1431/2015); (*) (Nr. 0327/2016); Serge Le Queau (Nr. 0328/2016); (*) (Nr. 0329/2016); (*) (Nr. 0330/2016); (*) (Nr. 0331/2016); (*) (Nr. 0332/2016); (*) (Nr. 0333/2016); Carla Maggioli (Nr. 0334/2016); (*) (Nr. 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (Nr. 0336/2016); (*) (Nr. 0337/2016); (*) (Nr. 0338/2016); Felix Fru Mukong (Nr. 0339/2016); (*) (Nr. 0340/2016); (*) (Nr. 0341/2016); (*) (Nr. 0342/2016); (*) (Nr. 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (Nr. 0344/2016); (*) (Nr. 0345/2016); (*) (Nr. 0346/2016); (*) (Nr. 0347/2016); (*) (Nr. 0348/2016); (*) (Nr. 0349/2016); (*) (Nr. 0350/2016); (*) (Nr. 0351/2016); (*) (Nr. 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (Nr. 0353/2016); Christos Marazopoulos (Nr. 0354/2016); Cristian Florin Frant (Nr. 0355/2016); (*) (Nr. 0356/2016); (*) (Nr. 0357/2016); (*) (Nr. 0358/2016); (*) (Nr. 0359/2016); (*) (Nr. 0360/2016); (*) (Nr. 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (Nr. 0362/2016); (*) (Nr. 0363/2016); (*) (Nr. 0364/2016); (*) (Nr. 0365/2016); (*) (Nr. 0366/2016); (*) (Nr. 0367/2016); (*) (Nr. 0368/2016); César-Javier Palacios (Nr. 0369/2016); (*) (Nr. 0370/2016); (*) (Nr. 0371/2016); (*) (Nr. 0372/2016); (*) (Nr. 0373/2016); José Viñuela R. (Nr. 0374/2016); (*) (Nr. 0375/2016); Danil Sayfullin (Nr. 0376/2016); (*) (Nr. 0377/2016); (*) (Nr. 0378/2016); (*) (Nr. 0379/2016); Jitka Fialova (Nr. 0380/2016); (*) (Nr. 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (Nr. 0382/2016); (*) (Nr. 0383/2016); (*) (Nr. 0384/2016); Robert Claesen (Nr. 0385/2016); Patrick Robinson (Nr. 0386/2016); Richard Vlăsceanu (Nr. 0387/2016); (*) (Nr. 0388/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0389/2016); (*) (Nr. 0390/2016); (*) (Nr. 0391/2016); (*) (Nr. 0392/2016); Gabriela Papadopova (Nr. 0393/2016); (*) (Nr. 0394/2016); (*) (Nr. 0395/2016); Alessandro Riccomini (Nr. 0396/2016); Susana Eder (42 signatures) (Nr. 0397/2016); (*) (Nr. 0398/2016); (*) (Nr. 0399/2016); (*) (Nr. 0400/2016); (*) (Nr. 0401/2016); (*) (Nr. 0402/2016); Thomas Daub (Nr. 0403/2016); (*) (Nr. 0404/2016); (*) (Nr. 0405/2016); (*) (Nr. 0406/2016); (*) (Nr. 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (Nr. 0408/2016); (*) (Nr. 0409/2016); (*) (Nr. 0410/2016); Davide Barnaba (Nr. 0411/2016); (*) (Nr. 0412/2016); (*) (Nr. 0413/2016); (*) (Nr. 0414/2016).


4. Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000052/2016) un kuru uzdeva Alain Cadec PECH komitejas vārdā Komisijai: Zvejniecības un akvakultūras produktu izsekojamība restorānos un mazumtirdzniecībā (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016).

Debates notika 2016. gada 9. maijā (9.5.2016. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Alain Cadec PECH komitejas vārdā - par zvejas un akvakultūras produktu izsekojamību sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016).

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.5. punkts.


5. Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2016/2696(RSP)).

Debates notika 2016. gada 10. maijā (10.5.2016. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan un Arne Lietz S&D grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Paavo Väyrynen ALDE grupas vārdā, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā - par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā - par turpmākajiem pasākumiem un pašreizējo stāvokli saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.7. punkts.


6. Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu (debates)

Ziņojums attiecībā uz to, kā tiek piemērota Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK [2015/2097(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0076/2016).

Maria Arena iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Iratxe García Pérez (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā, Jutta Steinruck S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius un Javi López.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Siôn Simon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner un Csaba Sógor.

Uzstājās Věra Jourová un Maria Arena.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.9. punkts.


7. Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana (debates)

Ziņojums par 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā [2015/2118(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Catherine Bearder (A8-0144/2016).

Catherine Bearder iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Malin Björk (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Mary Honeyball S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel un Iliana Iotova.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Rosa Estaràs Ferragut.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Věra Jourová un Catherine Bearder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.10. punkts.


8. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 11.5.2016. protokola 2. punkts.)


8.1. Krimas tatāri

Rezolūciju priekšlikumi B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 un B8-0592/2016 (2015/2692(RSP)).

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor un Monica Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová un Ilhan Kyuchyuk.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.1. punkts.


8.2. Gambija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 un B8-0602/2016 (2015/2693(RSP)).

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský un Hilde Vautmans iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bogdan Brunon Wenta PPE grupas vārdā, David Martin S&D grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Jean-Paul Denanot.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.2. punkts.


8.3. Džibutija

Rezolūciju priekšlikumi B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 un B8-0603/2016 (2015/2694(RSP)).

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat un Mariya Gabriel iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā.

Javier Nart iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

Uzstājās Maria Arena S&D grupas vārdā, Seán Kelly un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno un Cécile Kashetu Kyenge.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.5.2016. protokola 9.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Krimas tatāri (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 un B8-0592/2016 (2016/2692(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0582/2016

(aizstāj B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 un B8-0592/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor un Kinga Gál PPE grupas vārdā;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho un Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0218).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0585/2016 un B8-0589/2016 vairs nav spēkā.)


9.2. Gambija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 un B8-0602/2016 (2016/2693(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0591/2016

(aizstāj B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 un B8-0602/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere un Ramona Nicole Mănescu PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0219).


9.3. Džibutija (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 un B8-0603/2016 (2016/2694(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0594/2016

(aizstāj B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 un B8-0603/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere un Lara Comi PPE grupas vārdā;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato un Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker un Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0220).


9.4. Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0157/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0221).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0221).


9.5. Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0581/2016 (2016/2532(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0222).


9.6. Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 un B8-0612/2016 (2016/2667(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0604/2016

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0605/2016

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0607/2016

(aizstāj B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 un B8-0612/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête un Artis Pabriks PPE grupas vārdā;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho un Karoline Graswander-Hainz S&D grupas vārdā;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen un Pavel Telička ALDE grupas vārdā;

—   Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā;

—   Helmut Scholz un Barbara Spinelli.

Pieņemts (P8_TA(2016)0223).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0610/2016 vairs nav spēkā.)


9.7. Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0583/2016 (2016/2696(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0224).


9.8. Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0545/2016 (2016/2583(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0225).


9.9. Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu (balsošana)

Ziņojums attiecībā uz to, kā tiek piemērota Padomes 2010. gada 8. marta Direktīva 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK [2015/2097(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Maria Arena (A8-0076/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0226).

Uzstāšanās

Maria Arena ierosināja mutisku grozījumu 22. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika pieņemts.


9.10. Cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana (balsošana)

Ziņojums par 2011. gada 5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību īstenošanu dzimumu līdztiesības aspektā [2015/2118(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Catherine Bearder (A8-0144/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0227).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dariusz Rosati ziņojums - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Krisztina Morvai

Uzstājās sēdes vadītāja saistībā ar Krisztina Morvai uzstāšanos, Krisztina Morvai un sēdes vadītāja.

Zvejas un akvakultūras produktu izsekojamība sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības sektorā - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei un Seán Kelly

Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr un Stanislav Polčák

Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins un Seán Kelly

Izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas obligāta norādīšana attiecībā uz konkrētiem pārtikas produktiem - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin un Seán Kelly

Maria Arena ziņojums - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin un Seán Kelly

Catherine Bearder ziņojums - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly un Csaba Sógor


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Aizdevumi ārvalstu valūtās (debates)

Komisijas paziņojums: Aizdevumi ārvalstu valūtās (2016/2704(RSP)).

Jonathan Hill (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Cătălin Sorin Ivan S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák un Seán Kelly.

(Debates tika pārtrauktas.)

(Debašu turpinājums: 12.5.2016. protokola 15. punkts.)


14. Priekšlikums izteikt neuzticību Komisijai

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 119. pantu paziņoja, ka ir saņēmis priekšlikumu izteikt neuzticību Komisijai (B8-0621/2016), ko iesniegusi vairāk nekā viena desmitā daļa Parlamenta deputātu.

Debates par šo priekšlikumu izteikt neuzticību notiks nākamajā sesijā.


15. Aizdevumi ārvalstu valūtās (debašu turpinājums)

Komisijas paziņojums: Aizdevumi ārvalstu valūtās (2016/2704(RSP)).

(Debašu sākums: 12.5.2016. protokola 13. punkts.)

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi.

Uzstājās Jonathan Hill.

Debates tika slēgtas.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 4. maija lēmumu)

INTA komiteja

- Muitas dienestu darbības un pārvaldības ārējo aspektu izvērtēšana kā tirdzniecības veicināšanas un nelikumīgas tirdzniecības apkarošanas rīks (2016/2075(INI))
(atzinums: EMPL, ITRE, CONT)

ENVI komiteja

- ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(atzinums: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

AGRI komiteja

- Zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildība un šo dzīvnieku aprūpe (2016/2078(INI))

- Lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimums (2016/2077(INI))

PECH komiteja

- Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (2016/2079(INI))
(atzinums: EMPL)

JURI komiteja

- Komisāru interešu deklarācijas — pamatnostādnes (2016/2080(INI))
(atzinums: CONT)

Nodošana komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Noteikumu noteikšana par to, kā CE-marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO
atzinums: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

ENVI komiteja

- Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros (2015/2348(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI

AFCO komiteja

- Īstenošanas ziņojums par programmu "Eiropa pilsoņiem" (2015/2329(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: AFCO, BUDG

JURI un IMCO komitejas

- Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI (Reglamenta 54. pants)
atzinums: ITRE, LIBE, CULT (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 4. maija lēmumu)

REGI komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Strukturālo reformu atbalsta programmas izveide laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(atzinums: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (Reglamenta 54. pants))

Virsraksta maiņa
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2016. gada 4. maija lēmumu)

EMPL komiteja
- Jauns virsraksts patstāvīgajam ziņojumam INI 2015/2222:
"Darbinieku pārstāvība uzņēmumu uzraudzības vai pārvaldes struktūrās Eiropā"


17. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2016. gada 25. maijā un 2016. gada 26. maijā.


19. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika