Indiċi 
Minuti
PDF 273kWORD 215k
Il-Ħamis, 12 ta' Mejju 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Petizzjonijiet
 4.It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 5.Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 6.Ftehim Qafas dwar il-leave tal-ġenituri (dibattitu)
 7.Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin (dibattitu)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  8.1.It-Tartari tal-Krimea
  8.2.Il-Gambja
  8.3.Il-Djibouti
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  9.1.It-Tartari tal-Krimea (votazzjoni)
  9.2.Il-Gambja (votazzjoni)
  9.3.Il-Djibouti (votazzjoni)
  9.4.Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (votazzjoni)
  9.5.It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (votazzjoni)
  9.6.Status ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina (votazzjoni)
  9.7.Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (votazzjoni)
  9.8.Indikazzjoni mandatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal ċertu ikel (votazzjoni)
  9.9.Ftehim Qafas dwar il-leave tal-ġenituri (votazzjoni)
  9.10.Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.Self f'munita barranija (dibattitu)
 14.Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni
 15.Self f'munita barranija (kumplament tad-dibattitu)
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 18.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.45.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (l-applikazzjoni mill-Belġju - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery) (COM(2016)0242 - C8-0170/2016 - 2016/2074(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, ta' Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Libanu, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (05748/2016 - C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' sospensjoni) (COM(2016)0290 - C8-0176/2016 - 2016/0142(COD))

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)2)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prattiki kummerċjali inġusti bejn l-impriżi fil-katina tal-provvista tal-ikel (B8-0494/2016)

irriferut

responsabbli :

IMCO

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol (B8-0496/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-effiċjenza tal-portijiet (B8-0497/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-Direttiva "Ħaddiema Kkollokati" (B8-0498/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ftehim UE-Turkija (B8-0499/2016)

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-organizzazzjonijiet interprofessjonali skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 (B8-0500/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Edouard Ferrand u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-Reġistru Ċentrali tal-imams radikali (B8-0501/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE


3. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 10 ta' Mejju 2016

(*) Isem kunfidenzjali.

(*) (Nru 1431/2015); (*) (Nru 0327/2016); Serge Le Queau (Nru 0328/2016); (*) (Nru 0329/2016); (*) (Nru 0330/2016); (*) (Nru 0331/2016); (*) (Nru 0332/2016); (*) (Nru 0333/2016); Carla Maggioli (Nru 0334/2016); (*) (Nru 0335/2016); Juan de Dios Olías Rubio (Nru 0336/2016); (*) (Nru 0337/2016); (*) (Nru 0338/2016); Felix Fru Mukong (Nru 0339/2016); (*) (Nru 0340/2016); (*) (Nru 0341/2016); (*) (Nru 0342/2016); (*) (Nru 0343/2016); Konstantinos Giannopoulos (Nru 0344/2016); (*) (Nru 0345/2016); (*) (Nru 0346/2016); (*) (Nru 0347/2016); (*) (Nru 0348/2016); (*) (Nru 0349/2016); (*) (Nru 0350/2016); (*) (Nru 0351/2016); (*) (Nru 0352/2016); Carmen Torrente Poveda (Sección Sindical de CC. OO. Tragsatec) (Nru 0353/2016); Christos Marazopoulos (Nru 0354/2016); Cristian Florin Frant (Nru 0355/2016); (*) (Nru 0356/2016); (*) (Nru 0357/2016); (*) (Nru 0358/2016); (*) (Nru 0359/2016); (*) (Nru 0360/2016); (*) (Nru 0361/2016); Alexe Gabriel Mihail (Nru 0362/2016); (*) (Nru 0363/2016); (*) (Nru 0364/2016); (*) (Nru 0365/2016); (*) (Nru 0366/2016); (*) (Nru 0367/2016); (*) (Nru 0368/2016); César-Javier Palacios (Nru 0369/2016); (*) (Nru 0370/2016); (*) (Nru 0371/2016); (*) (Nru 0372/2016); (*) (Nru 0373/2016); José Viñuela R. (Nru 0374/2016); (*) (Nru 0375/2016); Danil Sayfullin (Nru 0376/2016); (*) (Nru 0377/2016); (*) (Nru 0378/2016); (*) (Nru 0379/2016); Jitka Fialova (Nru 0380/2016); (*) (Nru 0381/2016); Óscar Ramonón Gil (Nru 0382/2016); (*) (Nru 0383/2016); (*) (Nru 0384/2016); Robert Claesen (Nru 0385/2016); Patrick Robinson (Nru 0386/2016); Richard Vlăsceanu (Nru 0387/2016); (*) (Nru 0388/2016); Francesco Orbitello (Nru 0389/2016); (*) (Nru 0390/2016); (*) (Nru 0391/2016); (*) (Nru 0392/2016); Gabriela Papadopova (Nru 0393/2016); (*) (Nru 0394/2016); (*) (Nru 0395/2016); Alessandro Riccomini (Nru 0396/2016); Susana Eder (42 firma) (Nru 0397/2016); (*) (Nru 0398/2016); (*) (Nru 0399/2016); (*) (Nru 0400/2016); (*) (Nru 0401/2016); (*) (Nru 0402/2016); Thomas Daub (Nru 0403/2016); (*) (Nru 0404/2016); (*) (Nru 0405/2016); (*) (Nru 0406/2016); (*) (Nru 0407/2016); Juan Carlos Laboreo Viela (Nru 0408/2016); (*) (Nru 0409/2016); (*) (Nru 0410/2016); Davide Barnaba (Nru 0411/2016); (*) (Nru 0412/2016); (*) (Nru 0413/2016); (*) (Nru 0414/2016).


4. It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000052/2016) imressqa minn Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (2016/2532(RSP)) (B8-0365/2016)

Id-dibattitu sar fid-data 9 ta' Mejju 2016 (punt 17 tal-Minuti ta' 9.5.2016).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, dwar it-traċċabilità ta' prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-restorazzjoni u l-bejgħ bl-imnut (2016/2532(RSP)) (B8-0581/2016)

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


5. Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (2016/2696(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Mejju 2016 (punt 14 tal-Minuti ta' 10.5.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

— Davor Ivo Stier, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Theodoros Zagorakis, Mariya Gabriel u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elly Schlein, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Norbert Neuser, Linda McAvan u Arne Lietz, f'isem il-Grupp S&D, Nirj Deva, f'isem il-Grupp ECR, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Charles Goerens, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans u Paavo Väyrynen, f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez u Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-segwitu u r-rieżami tal-Aġenda 2030 (2016/2696(RSP)) (B8-0583/2016);

— Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, on the follow-up to and state of play of the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals (2016/2696(RSP)) (B8-0587/2016).

Votazzjoni: punt 9.7 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


6. Ftehim Qafas dwar il-leave tal-ġenituri (dibattitu)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE [2015/2097(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

Maria Arena ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE, Jutta Steinruck f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Monika Vana f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, David Casa, Elena Gentile, Czesław Hoc, Tania González Peñas, Jordi Sebastià, Beatrix von Storch, Auke Zijlstra, Sotirios Zarianopoulos, Danuta Jazłowiecka, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská, Anne Sander, Agnes Jongerius u Javi López.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Intervent ta': Siôn Simon.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Romana Tomc, Pirkko Ruohonen-Lerner u Csaba Sógor.

Interventi ta': Věra Jourová u Maria Arena.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


7. Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu mill-perspettiva tal-ġeneru [2015/2118(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

Catherine Bearder ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Malin Björk (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE).

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Mary Honeyball f'isem il-Grupp S&D, Arne Gericke f'isem il-Grupp ECR, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Terry Reintke, Daniela Aiuto, Mireille D'Ornano, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Maria Noichl, Mariya Gabriel u Iliana Iotova.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Rosa Estaràs Ferragut.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Věra Jourová u Catherine Bearder.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 11.5.2016.)


8.1. It-Tartari tal-Krimea

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 u B8-0592/2016 (2015/2692(RSP))

Bronis Ropė, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Jiří Maštálka, Andrej Plenković u Petras Auštrevičius ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Jaromír Štětina, Anna Elżbieta Fotyga, Urmas Paet, Csaba Sógor u Monica Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová u Ilhan Kyuchyuk.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


8.2. Il-Gambja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 u B8-0602/2016 (2015/2693(RSP))

Jordi Sebastià, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Pier Antonio Panzeri, Maria Lidia Senra Rodríguez, Tomáš Zdechovský u Hilde Vautmans ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Beatriz Becerra Basterrechea f'isem il-Grupp ALDE, u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo u Jean-Paul Denanot.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal-Minuti ta' 12.5.2016.


8.3. Il-Djibouti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 u B8-0603/2016 (2015/2694(RSP))

Michèle Rivasi, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Marie-Christine Vergiat u Mariya Gabriel ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE.

Javier Nart ippreżenta l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Maria Arena f'isem il-Grupp S&D, Seán Kelly u Josef Weidenholzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno u Cécile Kashetu Kyenge.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.3 tal-Minuti ta' 12.5.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

9. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


9.1. It-Tartari tal-Krimea (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016 u B8-0592/2016 (2016/2692(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0582/2016

(flok B8-0582/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0590/2016 u B8-0592/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor u Kinga Gál, f'isem il-Grupp PPE;

—   Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u Alessia Maria Mosca, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala u Bronis Ropė, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0218)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0585/2016 u B8-0589/2016 iddekadew.)


9.2. Il-Gambja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 u B8-0602/2016 (2016/2693(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0591/2016

(flok B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016 u B8-0602/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Inese Vaidere u Ramona Nicole Mănescu, f'isem il-Grupp PPE;

—   Victor Boştinaru, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Kay Swinburne, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen-Lerner u Jana Žitňanská, f'isem il-Grupp ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0219)


9.3. Il-Djibouti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 u B8-0603/2016 (2016/2694(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0594/2016

(flok B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016 u B8-0603/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Kinga Gál, David McAllister, Brian Hayes, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere u Lara Comi, f'isem il-Grupp PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D;

—   Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Arne Gericke, Mark Demesmaeker u Charles Tannock, f'isem il-Grupp ECR;

—   Javier Nart, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen u Barbara Spinelli, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Sebastià, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė u Judith Sargentini, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Laura Agea, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0220)


9.4. Skambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni [COM(2016)0025 - C8-0030/2016 - 2016/0010(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0157/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0221)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0221)


9.5. It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0581/2016 (2016/2532(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0222)


9.6. Status ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016 u B8-0612/2016 (2016/2667(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0604/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0605/2016

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0607/2016

(flok B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0611/2016 u B8-0612/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Pablo Zalba Bidegain, Herbert Reul, Theodoros Zagorakis, Lara Comi, Claude Rolin, Massimiliano Salini, Françoise Grossetête u Artis Pabriks, f'isem il-Grupp PPE;

—   Eric Andrieu, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Bernd Lange, Arne Lietz, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Momchil Nekov, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Pedro Silva Pereira, Siôn Simon, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Julie Ward, Martina Werner, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho u Karoline Graswander-Hainz, f'isem il-Grupp S&D;

—   Emma McClarkin, Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR;

—   Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen u Pavel Telička, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Helmut Scholz u Barbara Spinelli.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0223)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0610/2016 iddekadiet.)


9.7. Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0583/2016 (2016/2696(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0224)


9.8. Indikazzjoni mandatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal ċertu ikel (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0545/2016 (2016/2583(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0225)


9.9. Ftehim Qafas dwar il-leave tal-ġenituri (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE [2015/2097(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Maria Arena (A8-0076/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0226)

Interventi

Maria Arena ressaq emenda orali għall-paragrafu 22. L-emenda orali ġiet aċċettata.


9.10. Il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu mill-perspettiva tal-ġeneru [2015/2118(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0144/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0227)


10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Dariusz Rosati - A8-0157/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Stanislav Polčák u Krisztina Morvai.

Interventi ta': Il-President wara l-intervent ta' Krisztina Morvai, Krisztina Morvai u tal-President.

It-traċċabilità tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-ristoranti u l-bejgħ bl-imnut - (2016/2532(RSP)) - B8-0581/2016
Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Monica Macovei u Seán Kelly

Status ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina - (2016/2667(RSP)) - B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016
Jude Kirton-Darling, Krisztina Morvai, Jean-Luc Mélenchon, Jiří Pospíšil, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr u Stanislav Polčák

Segwitu u sitwazzjoni attwali tal-Aġenda 2030 u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli - (2016/2696(RSP)) - B8-0583/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Andrejs Mamikins u Seán Kelly

Indikazzjoni mandatorja tal-pajjiż ta' oriġini jew tal-post ta' provenjenza għal ċertu ikel - (2016/2583(RSP)) - B8-0545/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Amjad Bashir, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Peter Jahr, Peter Jahr, Monica Macovei, Marian Harkin u Seán Kelly

Rapport Maria Arena - A8-0076/2016
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Catherine Stihler, Andrejs Mamikins, Marian Harkin u Seán Kelly

Rapport Catherine Bearder - A8-0144/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly u Csaba Sógor.


11. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

12. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


13. Self f'munita barranija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Self f'munita barranija (2016/2704(RSP))

Jonathan Hill (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Cătălin Sorin Ivan f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák u Seán Kelly.

(Id-dibattitu ġie sospiż.)

(Kontinwazzjoni tad-dibattitu: punt 15 tal-Minuti ta' 12.5.2016)


14. Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni

Il-President ħabbar, bi qbil mal-Artikolu 119 tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni (B8-0621/2016), ippreżentata minn aktar minn għaxra fil-mija tal-Membri kollha tal-Parlament.

Id-dibattitu dwar din il-mozzjoni ta' ċensura ser iseħħ matul is-sessjoni parzjali li jmiss.


15. Self f'munita barranija (kumplament tad-dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Self f'munita barranija (2016/2704(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 13 tal-Minuti ta' 12.5.2016)

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi.

Intervent ta': Jonathan Hill.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4.5.2016)

Kumitat INTA

- L-evalwazzjoni tal-aspetti esterni tal-prestazzjoni u l-ġestjoni doganali bħala għodda biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ u jiġi miġġieled il-kummerċ illeċitu (2016/2075(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, CONT)

Kumitat ENVI

- Pjan ta' Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar tal-Organiżmi Selvaġġi (COM(2016)0087 - 2016/2076(INI))
(opinjoni: DEVE, PECH, JURI, INTA, IMCO)

Kumitat AGRI

- Sjieda responsabbli u kura tal-ekwini (2016/2078(INI))

- Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija (2016/2077(INI))

Kumitat PECH

- L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran (2016/2079(INI))
(opinjoni: EMPL)

Kumitat JURI

- Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-Kummissarji - Linji gwida (2016/2080(INI))
(opinjoni: CONT)

Konsultazzjoni mal-kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat INTA

- L-istabbiliment ta' regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: AGRI, ENVI, ITRE, INTA

Kumitat ENVI

- Il-loġistika fl-UE u t-trasport multimodali fil-kuriduri l-ġodda tat-TEN-T (2015/2348(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI

Kumitat AFCO

- Rapport ta' implimentazzjoni dwar "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (2015/2329(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: CULT
opinjoni: AFCO, BUDG

Kumitati JURI, IMCO

- Il-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern (COM(2015)0627 - C8-0392/2015 - 2015/0284(COD))
irriferut lill-kumitati responsabbli: JURI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: ITRE, LIBE, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(B'segwitu għad-deċizjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4/5/2016)

Kumitat REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- L-istabbiliment tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi Strutturali għall-perjodu mill-2017 sal-2020 (COM(2015)0701 - C8-0373/2015 - 2015/0263(COD))
(opinjoni: CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Bidla fit-titolu
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 4.5.2016)

Kumitat EMPL
- Titolu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja INI 2015/2222: "Rappreżentanza tal-ħaddiema fil-bordijiet superviżorji jew amministrattivi ta' impriżi fl-Ewropa"


17. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


18. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 25 ta' Mejju 2016 u 26 ta' Mejju 2016.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, D'Amato, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salvini, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Šuica, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Skużati:

Crowley, Dalli, Dăncilă, Dodds Anneliese, Engström, Giegold, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sánchez Caldentey, Toom, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza