Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2727(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0623/2016

Keskustelut :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Äänestykset :

PV 26/05/2016 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0233

Pöytäkirja
Keskiviikko 25. toukokuuta 2016 - Bryssel

18. Transatlanttiset tietovirrat (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Transatlanttiset tietovirrat (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni ja Kazimierz Michał Ujazdowski.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016)

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016)

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016)

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016)

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016)

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016)

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta transatlanttisista tietovirroista (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö