Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2727(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0623/2016

Debatten :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Stemmingen :

PV 26/05/2016 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0233

Notulen
Woensdag 25 mei 2016 - Brussel

18. Transatlantische gegevensstromen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Transatlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni en Kazimierz Michał Ujazdowski.

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Bert Koenders.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Jan Philipp Albrecht en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, over trans-Atlantische gegevensstromen (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 26.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid