Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2727(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0623/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0233

Zápisnica
Streda, 25. mája 2016 - Brusel

18. Transatlantické toky údajov (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Transatlantické toky údajov (2016/2727(RSP))

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jeroen Lenaers, Ana Gomes, Monica Macovei, Gerard Batten, Angelika Niebler, Emma McClarkin, Beatrix von Storch, Michał Boni a Kazimierz Michał Ujazdowski.

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Věra Jourová a Bert Koenders.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0622/2016);

—   Axel Voss, Monika Hohlmeier, Michał Boni, Roberta Metsola, Esteban González Pons a Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0623/2016);

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0633/2016);

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Emilian Pavel a Ana Gomes v mene skupiny S&D o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0639/2016);

—   Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Eleonora Forenza a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0642/2016);

—   Timothy Kirkhope, Helga Stevens, Daniel Dalton a Monica Macovei v mene skupiny ECR o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0643/2016);

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE o transatlantických tokoch údajov (2016/2727(RSP)) (B8-0644/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 26.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia