Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2323(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0161/2016

Predkladané texty :

A8-0161/2016

Rozpravy :

PV 25/05/2016 - 21
CRE 25/05/2016 - 21

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0234

Zápisnica
Streda, 25. mája 2016 - Brusel

21. Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie - Boj proti energetickej chudobe ako súčasť energetickej únie (rozprava)
CRE

Správa o vytváraní nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie [2015/2323(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

Vyhlásenie Komisie: Boj proti energetickej chudobe ako súčasť energetickej únie (2016/2707(RSP))

Theresa Griffin uviedla správu.

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Xabier Benito Ziluaga v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Dan Nica, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Josu Juaristi Abaunz, Davor Škrlec, Roger Helmer, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho, Adam Szejnfeld, Martina Werner, Dubravka Šuica, Flavio Zanonato, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, a Kaja Kallas (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, José Blanco López, Notis Marias, Jasenko Selimovic, Kateřina Konečná, Julie Ward a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Theresa Griffin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 26.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia