Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 25 май 2016 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Отдаване на почит
 3.Тържествено заседание - Нидерландия
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Предложение за вот на недоверие на Комисията
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Внесени документи
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Ред на работа
 14.Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар (разискване)
 15.Съобщение на председателството
 16.Прието решение относно пакета от мерки за цифровия единен пазар (продължeние на разискването)
 17.Подготовка на срещата на върха на Г7 (разискване)
 18.Трансатлантическите потоци от данни (разискване)
 19.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуално състояние след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (разискване)
 20.Въвеждане на трансгранични инструменти за електронна идентификация и онлайн услуги (разискване)
 21.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия - Справяне с енергийната бедност като част от енергийния съюз (разискване)
 22.Бедността през призмата на равенството между половете (кратко представяне)
 23.Нетарифни бариери в единния пазар (кратко представяне)
 24.Виртуални валути (кратко представяне)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (171 kb) Присъствен списък (56 kb) Резултати от поименно гласуване (36 kb) 
 
Протокол (193 kb) Присъствен списък (36 kb) Резултати от поименно гласуване (17 kb) 
 
Протокол (260 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от поименно гласуване (430 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност