Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 25. mai 2016 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Pidulik istung - Madalmaad
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Tööplaan
 14.Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu)
 15.Presidentuuri teadaanne
 16.Digitaalse ühtse turu paketi kohta vastu võetud otsus (arutelu jätkamine)
 17.G7 tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 18.Atlandi-ülesed andmevood (arutelu)
 19.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (arutelu)
 20.Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt (arutelu)
 21.Uued võimalused energiatarbijatele - Kütteostuvõimetuse vastane võitlus energialiidu raames (arutelu)
 22.Vaesuse soolised aspektid (lühiettekanne)
 23.Mittetariifsed tõkked ühtsel turul (lühiettekanne)
 24.Virtuaalvääringud (lühiettekanne)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (149 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) Nimelise hääletuse tulemused (36 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Nimelise hääletuse tulemused (16 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Nimelise hääletuse tulemused (359 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika