Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2354(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0171/2016

Ingediende teksten :

A8-0171/2016

Debatten :

PV 26/05/2016 - 4
CRE 26/05/2016 - 4

Stemmingen :

PV 26/05/2016 - 6.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0237

Notulen
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel

4. Strategie voor de interne markt (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de strategie voor de interne markt [2015/2354(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Trebesius (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Marlene Mizzi, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Antanas Guoga, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Lara Comi.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 26.5.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid