Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2354(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0171/2016

Predkladané texty :

A8-0171/2016

Rozpravy :

PV 26/05/2016 - 4
CRE 26/05/2016 - 4

Hlasovanie :

PV 26/05/2016 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0237

Zápisnica
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel

4. Stratégia jednotného trhu (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o stratégii jednotného trhu [2015/2354(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi uviedla správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ulrike Trebesius (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Marlene Mizzi v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Antanas Guoga v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner a Marc Tarabella.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Lara Comi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 26.5.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia