Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2354(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0171/2016

Ingivna texter :

A8-0171/2016

Debatter :

PV 26/05/2016 - 4
CRE 26/05/2016 - 4

Omröstningar :

PV 26/05/2016 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0237

Protokoll
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel

4. Strategin för den inre marknaden (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om strategin för den inre marknaden [2015/2354(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Ulrike Trebesius (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Andreas Schwab för PPE-gruppen, Marlene Mizzi för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Antanas Guoga för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner och Marc Tarabella.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias och Maria Grapini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Lara Comi.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 26.5.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy