Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2727(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0623/2016

Συζήτηση :

PV 25/05/2016 - 18
CRE 25/05/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 26/05/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Μαΐου 2016 - Βρυξέλλες

6.6. Διατλαντικές ροές δεδομένων (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Διατλαντικές ροές δεδομένων (2016/2727(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 και B8-0644/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0622/2016

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0623/2016

(αντικαθιστά τις B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 και B8-0644/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Axel Voss, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel και Sorin Moisă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τον κ. Javier Lambán, Πρόεδρο της περιφέρειας της Αραγονίας, ο οποίος λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

°
° ° °

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου