Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (разискване)
 4.Стратегията за единния пазар (разискване)
 5.Състав на Парламента
 6.Време за гласуване
  6.1.Виртуални валути (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция * (гласуване)
  6.6.Трансатлантическите потоци от данни (гласуване)
  6.7.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (гласуване)
  6.8.Бедността през призмата на равенството между половете (гласуване)
  6.9.Нетарифни бариери в единния пазар (гласуване)
  6.10.Стратегията за единния пазар (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 10.График на следващите заседания
 11.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (174 kb) Списък на присъствалите (59 kb)    Поименни гласувания (3003 kb) 
 
Протокол (186 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (59 kb) Поименни гласувания (132 kb) 
 
Протокол (244 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Резултати от различните гласувания (1001 kb) Поименни гласувания (2933 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност