Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 26 mei 2016 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Maatregelen tegen de crisis in de zuivelsector (debat)
 4.Strategie voor de interne markt (debat)
 5.Samenstelling Parlement
 6.Stemmingen
  6.1.Virtuele valuta (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Frankrijk - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Gianluca Buonanno (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden * (stemming)
  6.6.Transatlantische gegevensstromen (stemming)
  6.7.Een "new deal" voor energieconsumenten (stemming)
  6.8.Armoede: een genderperspectief (stemming)
  6.9.Non-tarifaire belemmeringen in de interne markt (stemming)
  6.10.Strategie voor de interne markt (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 10.Rooster van de volgende vergaderingen
 11.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (157 kb) Presentielijst (59 kb)    Hoofdelijke stemming (3003 kb) 
 
Notulen (163 kb) Presentielijst (36 kb) Uitslag van de stemming (52 kb) Hoofdelijke stemming (130 kb) 
 
Notulen (221 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (721 kb) Hoofdelijke stemming (2793 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid