Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 26. mája 2016 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Opatrenia na riešenie krízy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (rozprava)
 4.Stratégia jednotného trhu (rozprava)
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Hlasovanie
  6.1.Virtuálne meny (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Žiadosť o zbavenie imunity Gianlucu Buonanna (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Švédska * (hlasovanie)
  6.6.Transatlantické toky údajov (hlasovanie)
  6.7.Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie (hlasovanie)
  6.8.Chudoba: rodové hľadisko (hlasovanie)
  6.9.Necolné prekážky obchodu na jednotnom trhu (hlasovanie)
  6.10.Stratégia jednotného trhu (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 10.Termíny nasledujúcich rokovaní
 11.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (156 kb) Prezenčná listina (59 kb)    Hlasovania podľa mien (3003 kb) 
 
Zápisnica (180 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (56 kb) Hlasovania podľa mien (130 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovaní (1011 kb) Hlasovania podľa mien (2865 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia