Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 26 maj 2016 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Åtgärder för att hantera krisen i mejerisektorn (debatt)
 4.Strategin för den inre marknaden (debatt)
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Omröstning
  6.1.Virtuella valutor (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Begäran om upphävande av Gianluca Buonannos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Sverige * (omröstning)
  6.6.Transatlantiska dataflöden (omröstning)
  6.7.En ny giv för energikonsumenterna (omröstning)
  6.8.Ett könsperspektiv på fattigdom (omröstning)
  6.9.Icke-tariffära hinder på den inre marknaden (omröstning)
  6.10.Strategin för den inre marknaden (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 10.Datum för nästa sammanträdesperiod
 11.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (159 kb)  Närvarolista (59 kb)
 
Protokoll (164 kb)  Närvarolista (36 kb)  Omröstningsresultat (53 kb)  Omröstningar med namnupprop (130 kb)
 
Protokoll (218 kb)  Närvarolista (62 kb)  Omröstningsresultat (712 kb)  Omröstningar med namnupprop (2796 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy