Показалец 
Протокол
PDF 244kWORD 186k
Четвъртък, 26 май 2016 г. - Брюксел
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (разискване)
 4.Стратегията за единния пазар (разискване)
 5.Състав на Парламента
 6.Време за гласуване
  6.1.Виртуални валути (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция * (гласуване)
  6.6.Трансатлантическите потоци от данни (гласуване)
  6.7.Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (гласуване)
  6.8.Бедността през призмата на равенството между половете (гласуване)
  6.9.Нетарифни бариери в единния пазар (гласуване)
  6.10.Стратегията за единния пазар (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 10.График на следващите заседания
 11.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността) от членовете на ЕП

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно кризата в региона Венето и в Италия в областта на млечната и млекопреработвателната промишленост (B8-0502/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно самоубийствения атентат, насочен срещу християните в Лахор (B8-0504/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно извънредната ситуация, предизвикана от затварянето на миграционния маршрут през Балканите (B8-0505/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно споразумението между ЕС и Обединеното кралство (B8-0506/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

- Angel Dzhambazki. Предложение за резолюция относно нарушаването на примирието в Нагорни Карабах (B8-0507/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Steeve Briois Jean-Luc Schaffhauser. Предложение за резолюция относно подкрепата и защитата за производството на въглища в Европа (B8-0508/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно неправомерното използване на наименованието „червена цикория от Тревизо“ (защитено географско указание (ЗГУ)) на австралийския пазар (B8-0509/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно борбата срещу изтезанията (B8-0510/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно спазването на правилата за защита на животните при умъртвяването на малки пилета (B8-0511/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно опазването на водните ресурси (B8-0512/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно преработването на Директивата относно командироването на работници (B8-0513/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно многобройните случаи на заразяване с менингит в държавите членки (B8-0514/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Jonás Fernández Ramón Jáuregui Atondo. Предложение за резолюция относно инициативата „Одисей“ и Европейската доброволческа служба (B8-0516/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Dominique Bilde Marie-Christine Boutonnet. Предложение за резолюция относно борбата с тероризма и проявите на омраза в социалните мрежи (B8-0517/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно липсата на надеждност на становищата, предоставяни от Европейския орган за безопасност на храните, и по-специално в случая с глифозат (B8-0518/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната върху дълбоководния риболов (B8-0519/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно начините за предотвратяване на болестта спонгиформна енцефалопатия по говедата („луда крава“) (B8-0520/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно срива на цените на селскостопанските продукти (B8-0521/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно дискриминацията по отношение на гражданската отговорност във връзка с моторните превозни средства (B8-0522/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на опростени механизми за намаляване на пропастта между Европейския съюз и неговите граждани във връзка с европейските фондове (B8-0523/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно искането за по-засилени мерки за борба с трафика на наркотични вещества в Европейския съюз (B8-0524/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно критериите за използване на филтриращи системи за отвеждане на отработили газове (B8-0525/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ползата от системите за пречистване на въглеродните микрочастици (B8-0526/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно изпитванията върху животни (B8-0528/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно етикетирането на храните за животни (B8-0529/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно регистрацията на превозни средства от трети държави (B8-0530/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно извършването на проверки в животновъдните стопанства (B8-0531/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно въвеждането на идентификационни номера за силите на реда (B8-0532/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно създаването на Европейска служба за туризма (B8-0533/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно използването на фталати (B8-0534/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно подобряването на несигурните условия на труд в сферата на туризма (B8-0535/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно обновяването на европейските райони с най-влошени условия за живот (B8-0536/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на патологиите в Европа, свързани с диабета (B8-0537/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно социалните последици за вложителите вследствие на финансовата нестабилност на банките (B8-0538/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за италианските и европейските вложители (B8-0539/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на сектора на производство на маслини и маслиново масло в Италия и Европа (B8-0540/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Предложение за резолюция относно разходите за предприятията, произтичащи от административната тежест, свързана с ЕС (B8-0541/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI


3. Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000068/2016) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Съвета: Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000069/2016) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Мерки за справяне с кризата в млекопреработвателната промишленост (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski разви въпросите.

Hans Hoogeveen (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0370/2016.

Phil Hogan (член на Комисията) отговори на въпроса B8-0701/2016.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Michel Dantin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Müller, Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Martin Häusling, Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Franz Obermayr.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Elisabeth Köstinger, за да зададе въпрос „синя карта“ на Franz Obermayr, който отговори.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis.

Изказаха се: Phil Hogan и Hans Hoogeveen.

Разискването приключи.


4. Стратегията за единния пазар (разискване)

Доклад относно стратегията за единния пазар [2015/2354(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Ulrike Trebesius (докладчик по становището на комисията EMPL), Andreas Schwab, от името на групата PPE, Marlene Mizzi, от името на групата S&D, Daniel Dalton, от името на групата ECR, Antanas Guoga, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner и Marc Tarabella.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias и Maria Grapini.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Lara Comi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 26.5.2016 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

5. Състав на Парламента

Gabrielius Landsbergis уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 13 май 2016 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Виртуални валути (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно виртуалните валути [2016/2007(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0228)


6.2. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Франция - EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0229)


6.3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0230)


6.4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Джанлука Буонано [2016/2003(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0231)


6.5. Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция * (гласуване)

Доклад относно предложението на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Швеция в съответствие с член 9 от Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета и член 9 от Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Ska Keller (A8-0170/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0232)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0232)


6.6. Трансатлантическите потоци от данни (гласуване)

Изявление на Комисията: Трансатлантическите потоци от данни (2016/2727(RSP))

Предложения за резолюция B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 и B8-0644/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0622/2016

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0623/2016

(за замяна на B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 и B8-0644/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Axel Voss, от името на групата PPE;

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel и Sorin Moisă, от името на групата S&D;

—   Timothy Kirkhope, от името на групата ECR;

—   Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Председателят приветства с добре дошъл Javier Lambán, председател на правителството на региона Арагон, който заема място на официалната трибуна.


6.7. Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия (гласуване)

Доклад относно предоставянето на нов търговски механизъм за потребителите на енергия [2015/2323(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0234)


6.8. Бедността през призмата на равенството между половете (гласуване)

Доклад относно бедността през призмата на равенството между половете [2015/2228(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Maria Arena (A8-0153/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0235)


6.9. Нетарифни бариери в единния пазар (гласуване)

Доклад относно нетарифните бариери в единния пазар [2015/2346(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0236)


6.10. Стратегията за единния пазар (гласуване)

Доклад относно стратегията за единния пазар [2015/2354(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A8-0171/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0237)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei и Anna Maria Corazza Bildt

Трансатлантическите потоци от данни - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

Доклад Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei и Stanislav Polčák

Доклад Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek и Andrejs Mamikins

Доклад Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins и Monica Macovei


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


9. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание и протоколът от вчерашното заседание ще бъдат предложени за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


10. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 6 юни 2016 г. до 9 юни 2016 г.


11. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 12.55 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Правна информация - Политика за поверителност