Seznam 
Zápis
PDF 222kWORD 179k
Čtvrtek, 26. května 2016 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků (rozprava)
 4.Strategie pro jednotný trh (rozprava)
 5.Složení Parlamentu
 6.Hlasování
  6.1.Virtuální měny (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.2.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Žádost, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.5.Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska * (hlasování)
  6.6.Transatlantické toky údajů (hlasování)
  6.7.Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (hlasování)
  6.8.Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů (hlasování)
  6.9.Necelní překážky na jednotném trhu (hlasování)
  6.10.Strategie pro jednotný trh (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Předání textů přijatých během zasedání
 10.Termíny příštích zasedání
 11.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Předložení dokumentů

Poslanci předložili tyto návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu):

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o krizi v odvětví mléka a mléčných výrobků v Benátsku a v Itálii (B8-0502/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand a Matteo Salvini. Návrh usnesení k sebevražednému útoku zaměřenému na křesťany v Láhauru (B8-0504/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o naléhavé situaci vytvořené uzavřením balkánské cesty pro migranty (B8-0505/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dohodě mezi EU a Spojeným královstvím (B8-0506/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Angel Dzhambazki. Návrh usnesení o porušení příměří v Náhorním Karabachu (B8-0507/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Steeve Briois a Jean-Luc Schaffhauser. Návrh usnesení o podpoře a ochraně produkce uhlí v Evropě (B8-0508/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zneužívání chráněného zeměpisného označení (CHZO) čekanky salátové červenolisté Treviso (radicchio rosso di Treviso) na australském trhu (B8-0509/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti mučení (B8-0510/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dodržování předpisů na ochranu zvířat při porážení kuřat (B8-0511/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně vodních zdrojů (B8-0512/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformě směrnice o vysílání pracovníků (B8-0513/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o četných případech nákazy meningitidou v členských státech (B8-0514/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Jonás Fernández a Ramón Jáuregui Atondo. Návrh usnesení o iniciativě Odysseus a Evropské dobrovolné službě (B8-0516/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde a Marie-Christine Boutonnet. Návrh usnesení o boji proti terorismu a nenávisti na sociálních sítích (B8-0517/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nedůvěryhodnosti stanovisek Evropské agentury pro bezpečnost potravin zejména v případě glyfosfátu (B8-0518/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu hlubinného rybolovu (B8-0519/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prostředcích prevence nemoci „šílených krav“ (B8-0520/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prudkém poklesu cen zemědělských produktů (B8-0521/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o diskriminaci v souvislosti s pojištěním odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel (B8-0522/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření jednodušších mechanizmů, na jejichž základě by bylo možné omezit nejasnosti, které panují mezi Evropskou unií a jejími obyvateli v otázce evropských finančních prostředků (B8-0523/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o požadavku na přísnější opatření boje s obchodem s drogami v Evropské unii (B8-0524/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o podmínkách používání filtračních systémů pro odvod výfukových plynů (B8-0525/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o užitečnosti systémů pro omezení výskytu uhlíkových mikročástic (B8-0526/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o pokusech na zvířatech (B8-0528/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o označování krmiva (B8-0529/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o registraci vozidel pocházejících ze třetích zemí (B8-0530/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o provádění kontrol u chovatelů hospodářských zvířat (B8-0531/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o zavedení identifikačních kódů pro pořádkové síly (B8-0532/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o zřízení „Evropského úřadu pro cestovní ruch“ (B8-0533/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o používání ftalátů (B8-0534/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zlepšování nejistých pracovních podmínek v odvětví cestovního ruchu (B8-0535/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o revitalizaci nejzanedbanějších evropských oblastí (B8-0536/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji proti nárůstu výskytu cukrovky v Evropě (B8-0537/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o sociálních dopadech bankrotu bankovních ústavů pro střadatele (B8-0538/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře italských a evropských střadatelů (B8-0539/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně italského a evropského odvětví pěstování oliv a výroby olivového oleje (B8-0540/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nákladech pro podniky týkajících se administrativní zátěže spojené s EU (B8-0541/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI


3. Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000068/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Radě: Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000069/2016), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Opatření k řešení krize v odvětví mléka a mléčných výrobků (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski rozvinul otázky.

Hans Hoogeveen (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B8-0370/2016.

Phil Hogan (člen Komise) odpověděl na otázku B8-0701/2016.

Vystoupili: Albert Deß za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Michel Dantin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Müller, Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Martin Häusling, Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Franz Obermayr.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Franz Obermayr, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elisabeth Köstinger.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Lampros Fountoulis.

Vystoupili: Phil Hogan a Hans Hoogeveen.

Rozprava skončila.


4. Strategie pro jednotný trh (rozprava)

Zpráva o strategii pro jednotný trh [2015/2354(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi uvedla zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Ulrike Trebesius (navrhovatelka výboru EMPL), Andreas Schwab za skupinu PPE, Marlene Mizzi za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Antanas Guoga za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias a Maria Grapini.

Vystoupily: Elżbieta Bieńkowska a Lara Comi.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 26.5.2016.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

5. Složení Parlamentu

Gabrielius Landsbergis písemně oznámil, že s platností od 13. května 2016 odstupuje z funkce poslance Parlamentu.

Podle čl. 4 odst. 1 a 3 jednacího řádu Parlament oznámil uvolnění mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Virtuální měny (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o virtuálních měnách [2016/2007(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0228)


6.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/010 FR/MoryGlobal (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Francie – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0229)


6.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Řecka – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0230)


6.4. Žádost, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Gianluca Buonanno zbaven imunity [2016/2003(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0231)


6.5. Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a článkem 9 rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601, kterými se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ska Keller (A8-0170/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0232)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0232)


6.6. Transatlantické toky údajů (hlasování)

Prohlášení Komise: Transatlantické toky údajů (2016/2727(RSP))

Návrhy usnesení B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 a B8-0644/2016

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B8-0622/2016

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0623/2016

(nahrazující B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 a B8-0644/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Axel Voss za skupinu PPE;

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel a Sorin Moisă za skupinu S&D;

—   Timothy Kirkhope za skupinu ECR;

—   Sophia in 't Veld za skupinu ALDE;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Předsedající přivítal prezidenta aragonského regionu Javiera Lambána, který usedl na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

°
° ° °


6.7. Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (hlasování)

Zpráva o realizaci nové politiky pro spotřebitele energie [2015/2323(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0234)


6.8. Chudoba z hlediska rovnosti žen a mužů (hlasování)

Zpráva o chudobě: z hlediska rovnosti žen a mužů [2015/2228(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Maria Arena (A8-0153/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0235)


6.9. Necelní překážky na jednotném trhu (hlasování)

Zpráva o necelních překážkách na jednotném trhu [2015/2346(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0236)


6.10. Strategie pro jednotný trh (hlasování)

Zpráva o strategii pro jednotný trh [2015/2354(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Lara Comi (A8-0171/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0237)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

zpráva Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Anna Maria Corazza Bildt

Transatlantické toky údajů - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

zpráva Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Stanislav Polčák

zpráva Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek a Andrejs Mamikins

zpráva Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins a Monica Macovei.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


9. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


10. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 6. do 9. června 2016.


11. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Právní upozornění - Ochrana soukromí