Indeks 
Protokol
PDF 226kWORD 164k
Torsdag den 26. maj 2016 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Foranstaltninger til imødegåelse af krisen i mejerisektoren (forhandling)
 4.Strategien for det indre marked (forhandling)
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Afstemningstid
  
6.1.Virtuelle valutaer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.4.Anmodning om ophævelse af Gianluca Buonannos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
6.5.Midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse * (afstemning)
  
6.6.Transatlantiske datastrømme (afstemning)
  
6.7.En ny aftale for energiforbrugere (afstemning)
  
6.8.Fattigdom: et kønsperspektiv (afstemning)
  
6.9.Ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked (afstemning)
  
6.10.Strategien for det indre marked (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 10.Tidspunkt for næste mødeperiode
 11.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende beslutningsforslag fra medlemmerne (forretningsordenens artikel 133):

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krisen i mejerisektoren i Veneto og Italien (B8-0502/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om selvmordsangrebet på kristne i Lahore (B8-0504/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om krisen som følge af lukningen af Balkanruten for migranter (B8-0505/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om aftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige (B8-0506/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Angel Dzhambazki. Forslag til beslutning om krænkelse af våbenstilstanden i Nagorno-Karabakh (B8-0507/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Steeve Briois og Jean-Luc Schaffhauser. Forslag til beslutning om støtte og beskyttelse af den europæiske kulproduktion (B8-0508/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om den bedrageriske anvendelse af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Radicchio rosso di Treviso" på det australske marked (B8-0509/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om bekæmpelse af tortur (B8-0510/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om overholdelse af reglerne for dyrebeskyttelse i forbindelse med slagtning af kyllinger (B8-0511/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om beskyttelse af vandressourcerne (B8-0512/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reformen af direktivet om udstationerede arbejdstagere (B8-0513/2016)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om de mange tilfælde af meningitis i medlemsstaterne (B8-0514/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Jonás Fernández og Ramón Jáuregui Atondo. Forslag til beslutning om Odysseus-initiativet og den europæiske volontørtjeneste (B8-0516/2016)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Dominique Bilde og Marie-Christine Boutonnet. Forslag til beslutning om bekæmpelse af terrorisme og had på de sociale medier (B8-0517/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den manglende troværdighed af udtalelserne fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, navnlig i spørgsmål om glyphosat (B8-0518/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om et forbud mod dybhavsfiskeri (B8-0519/2016)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om foranstaltninger til forebyggelse af kogalskab (B8-0520/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om faldende landbrugspriser (B8-0521/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om forskelsbehandling inden for ansvarsforsikring for motorkøretøjer (B8-0522/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udarbejdelse af forenklede mekanismer til at mindske kløften mellem Den Europæiske Union og dens borgere for så vidt angår EU-finansiering (B8-0523/2016)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om opfordring til strengere foranstaltninger til bekæmpelse af narkotikahandel i Den Europæiske Union (B8-0524/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om kriterierne for anvendelse af udstødningsgasfiltre (B8-0525/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om nytten af systemer til mindskelse af mængden af kulstofholdige mikropartikler (B8-0526/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om dyreforsøg (B8-0528/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om mærkning af dyrefoder (B8-0529/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om registrering af køretøjer fra tredjelande (B8-0530/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om gennemførelse af kontroller af kvægbrug (B8-0531/2016)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om indførelse af identifikationskoder for ordensmagtens medlemmer (B8-0532/2016)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om oprettelse af et europæisk turistråd (B8-0533/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om brug af phtalater (B8-0534/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om forbedring af de usikre arbejdsforhold i turistbranchen (B8-0535/2016)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om sanering af de mest nedslidte områder i Europa (B8-0536/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om den stigende forekomst af diabetes i Europa (B8-0537/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de sociale følger af bankernes økonomiske vanskeligheder for sparerne (B8-0538/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til sparerne i Italien og Europa (B8-0539/2016)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af den italienske og europæiske oliven- og olivenoliesektor (B8-0540/2016)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om virksomhedernes omkostninger ved de administrative EU-byrder (B8-0541/2016)

henvist til:

kor.udv. :

JURI


3. Foranstaltninger til imødegåelse af krisen i mejerisektoren (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000068/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Rådet: Foranstaltninger til imødegåelse af krisen i mejeribranchen (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000069/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Foranstaltninger til imødegåelse af krisen i mejeribranchen (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski begrundede forespørgslerne.

Hans Hoogeveen (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0370/2016.

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0701/2016.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Michel Dantin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Müller, Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janusz Korwin-Mikke, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Häusling, Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Franz Obermayr.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Indlæg af Elisabeth Köstinger for at stille et blåt kort-spørgsmål til Franz Obermayr, som besvarede det.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Lampros Fountoulis.

Talere: Phil Hogan og Hans Hoogeveen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Strategien for det indre marked (forhandling)

Betænkning om strategien for det indre marked [2015/2354(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi forelagde betænkningen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Ulrike Trebesius (ordfører for udtalelse fra EMPL), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Marlene Mizzi for S&D-Gruppen, Daniel Dalton for ECR-Gruppen, Antanas Guoga for ALDE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for erts/ALE-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias og Maria Grapini.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Lara Comi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 26.5.2016.


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

5. Parlamentets sammensætning

Gabrielius Landsbergis havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 13. maj 2016.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Virtuelle valutaer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om virtuelle valutaer [2016/2007(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0228)


6.2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Frankrig – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0229)


6.3. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Grækenland – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0230)


6.4. Anmodning om ophævelse af Gianluca Buonannos immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Gianluca Buonannos immunitet [2016/2003(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0231)


6.5. Midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international beskyttelse i henhold til artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ska Keller (A8-0170/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0232)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0232)


6.6. Transatlantiske datastrømme (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Transatlantiske datastrømme (2016/2727(RSP))

Forslag til beslutning B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 og B8-0644/2016

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0622/2016

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0623/2016

(erstatter B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 og B8-0644/2016):

stillet af:

—   Axel Voss for PPE-Gruppen;

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel og Sorin Moisă for S&D-Gruppen;

—   Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen;

—   Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Formanden bød velkommen til Javier Lambán, regionsformand i Aragon, som havde taget plads i den officielle tilhørerloge.

°
° ° °


6.7. En ny aftale for energiforbrugere (afstemning)

Betænkning om en ny aftale for energiforbrugere [2015/2323(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0234)


6.8. Fattigdom: et kønsperspektiv (afstemning)

Betænkning om fattigdom: et kønsperspektiv [2015/2228(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Maria Arena (A8-0153/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0235)


6.9. Ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked (afstemning)

Betænkning om ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked [2015/2346(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0236)


6.10. Strategien for det indre marked (afstemning)

Betænkning om strategien for det indre marked [2015/2354(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A8-0171/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0237)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Betænkning: Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei og Anna Maria Corazza Bildt

Transatlantiske datastrømme - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

Betænkning: Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei og Stanislav Polčák

Betænkning: Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek og Andrejs Mamikins

Betænkning: Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins og Monica Macovei.


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


9. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


10. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 6. juni 2016 - 9. juni 2016.


11. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik