Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 216kWORD 164k
Torstai 26. toukokuuta 2016 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Maitoalan kriisin ratkaiseminen (keskustelu)
 4.Sisämarkkinastrategia (keskustelu)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Äänestykset
  
6.1.Virtuaalivaluutat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.4.Gianluca Buonannon koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.5.Ruotsin hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)
  
6.6.Transatlanttiset tietovirrat (äänestys)
  
6.7.Energian kuluttajien aseman vahvistaminen (äänestys)
  
6.8.Köyhyys: sukupuolinäkökulma (äänestys)
  
6.9.Tullien ulkopuoliset esteet sisämarkkinoilla (äänestys)
  
6.10.Sisämarkkinastrategia (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 10.Seuraavien istuntojen aikataulu
 11.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat päätöslauselmaesitykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 133 artikla):

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maitoalan kriisistä Veneton alueella ja Italiassa (B8-0502/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ja Matteo Salvini. Päätöslauselmaesitys Lahoren kristittyjä vastaan tehdystä itsemurhaiskusta (B8-0504/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttajien käyttämän Balkanin reitin sulkemisen aiheuttamasta hätätilasta (B8-0505/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä sopimuksesta (B8-0506/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Angel Dzhambazki. Päätöslauselmaesitys tulitauon rikkomisesta Vuoristo-Karabahissa (B8-0507/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Steeve Briois ja Jean-Luc Schaffhauser. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen hiilentuotannon tukemisesta (B8-0508/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) "Radicchio Rosso di Treviso" petoksellisesta käytöstä Australian markkinoilla (B8-0509/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kidutuksen torjunnasta (B8-0510/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläintensuojelua koskevien sääntöjen noudattamisesta untuvikkojen lopetuksessa (B8-0511/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vesivarojen suojelusta (B8-0512/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin uudistamisesta (B8-0513/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lukuisista aivokalvontulehdustapauksista jäsenvaltioissa (B8-0514/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Jonás Fernández ja Ramón Jáuregui Atondo. Päätöslauselmaesitys Odysseus-aloitteesta ja eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta (B8-0516/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Dominique Bilde ja Marie-Christine Boutonnet. Päätöslauselmaesitys terrorismin ja vihapuheen torjunnasta sosiaalisissa verkostoissa (B8-0517/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen antamien lausuntojen epäluotettavuudesta varsinkin glyfosaatin osalta (B8-0518/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys syvänmerenkalastuksen kieltämisestä (B8-0519/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keinoista torjua ”hullun lehmän tautia” (B8-0520/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maataloushintojen laskusta (B8-0521/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksiin liittyvästä syrjinnästä (B8-0522/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys yksinkertaistetuista mekanismeista, joiden avulla voidaan kuroa umpeen Euroopan unionin ja sen kansalaisten välistä kuilua EU:n rahoituksen osalta (B8-0523/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vaatimuksesta toteuttaa tiukempia toimia huumekaupan torjumiseksi Euroopan unionissa (B8-0524/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pakokaasuja suodattavien imujärjestelmien käytön kriteereistä (B8-0525/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys hiilipartikkeleiden torjuntajärjestelmien tehokkuudesta (B8-0526/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys eläinkokeista (B8-0528/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys lemmikkieläinten ruokien pakkausmerkinnöistä (B8-0529/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys kolmansista maista tulevien ajoneuvojen rekisteröinnistä (B8-0530/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys tuotantoeläimille tehtävien tarkastusten toteuttamisesta (B8-0531/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys poliisien tunnusten käyttöönotosta (B8-0532/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys Euroopan matkailuviraston perustamisesta (B8-0533/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys ftalaattien käytöstä (B8-0534/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys matkailualan epävarmojen työolojen parantamisesta (B8-0535/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan taantuvimpien alueiden kohentamisesta (B8-0536/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys diabeteksen lisääntymisen torjunnasta Euroopassa (B8-0537/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pankkilaitosten talousvaikeuksien säästäjille aiheuttamista sosiaalisista seurauksista (B8-0538/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten ja eurooppalaisten säästäjien tukemisesta (B8-0539/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian ja Euroopan oliiviöljyalan suojelusta (B8-0540/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yrityksille EU:sta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista (B8-0541/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI


3. Maitoalan kriisin ratkaiseminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000068/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Maitoalan kriisin ratkaiseminen (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000069/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Maitoalan kriisin ratkaiseminen (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski esitteli kysymykset.

Hans Hoogeveen (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0370/2016.

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen B8-0701/2016.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Michel Dantin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ulrike Müller, Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Häusling, Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, ja Franz Obermayr.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Elisabeth Köstinger käytti puheenvuoron ja esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen Franz Obermayrille, joka vastasi siihen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Lampros Fountoulis.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Hans Hoogeveen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Sisämarkkinastrategia (keskustelu)

Mietintö sisämarkkinastrategiasta [2015/2354(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ulrike Trebesius (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Marlene Mizzi S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Antanas Guoga ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Lara Comi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.5.2016, kohta 6.10.


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

5. Parlamentin kokoonpano

Gabrielius Landsbergis on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 13. toukokuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi edustajantoimen vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Virtuaalivaluutat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö virtuaalivaluutoista [2016/2007(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0228)


6.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ranskan hakemus – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0229)


6.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Kreikan hakemus – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0230)


6.4. Gianluca Buonannon koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Gianluca Buonannon koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2003(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0231)


6.5. Ruotsin hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annettujen neuvoston päätöksen (EU) 2015/1523 9 artiklan ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/1601 9 artiklan mukaisesti [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ska Keller (A8-0170/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0232)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0232)


6.6. Transatlanttiset tietovirrat (äänestys)

Komission julkilausuma: Transatlanttiset tietovirrat (2016/2727(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 ja B8-0644/2016

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0622/2016

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0623/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 ja B8-0644/2016)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Axel Voss PPE-ryhmän puolesta

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel ja Sorin Moisă S&D-ryhmän puolesta

—   Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

—   Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Puhemies toivotti tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Aragonian aluehallituksen puheenjohtajan Javier Lambánin.

°
° ° °


6.7. Energian kuluttajien aseman vahvistaminen (äänestys)

Mietintö energian kuluttajien aseman vahvistamisesta [2015/2323(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0234)


6.8. Köyhyys: sukupuolinäkökulma (äänestys)

Mietintö köyhyydestä: sukupuolinäkökulma [2015/2228(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0153/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0235)


6.9. Tullien ulkopuoliset esteet sisämarkkinoilla (äänestys)

Mietintö tullien ulkopuolisista esteistä sisämarkkinoilla [2015/2346(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0236)


6.10. Sisämarkkinastrategia (äänestys)

Mietintö sisämarkkinastrategiasta [2015/2354(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Lara Comi (A8-0171/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0237)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Mietintö Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Anna Maria Corazza Bildt

Transatlanttiset tietovirrat - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

Mietintö Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Mietintö Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek ja Andrejs Mamikins

Mietintö Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins ja Monica Macovei.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


9. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


10. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 6. kesäkuuta 2016 - 9. kesäkuuta 2016.


11. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.55.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö