Rodyklė 
Protokolas
PDF 225kWORD 183k
Ketvirtadienis, 2016 m. gegužės 26 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės (diskusijos)
 4.Bendrosios rinkos strategija (diskusijos)
 5.Parlamento sudėtis
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Virtualiosios valiutos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje Švedijos labui * (balsavimas)
  
6.6.Transatlantiniai duomenų srautai (balsavimas)
  
6.7.Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas (balsavimas)
  
6.8.Skurdas: lyčių aspektas (balsavimas)
  
6.9.Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje (balsavimas)
  
6.10.Bendrosios rinkos strategija (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 10.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 11.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Gauti dokumentai

Buvo gauti šie Parlamento narių pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pienininkystės sektoriaus krizės Veneto regione ir Italijoje (B8-0502/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto, Edouard Ferrand ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savižudžio sprogdintojo išpuolio, nukreipto prieš Lahoro krikščionis (B8-0504/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krizės, kilusios uždarius migrantų Balkanų maršrutą (B8-0505/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Jungtinės Karalystės susitarimo (B8-0506/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Angel Dzhambazki. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimo Kalnų Karabache (B8-0507/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Steeve Briois ir Jean-Luc Schaffhauser. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Europos anglies gamybai ir jos apsaugos (B8-0508/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl apgaulingo Trevizo raudonlapių trūkažolių su saugoma geografine nuoroda (SGN) ženklo naudojimo Australijos rinkoje (B8-0509/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su kankinimu (B8-0510/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų apsaugos taisyklių, susijusių su viščiukų naikinimu, laikymosi (B8-0511/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vandens išteklių apsaugos (B8-0512/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo reformos (B8-0513/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didelio meningito atvejų skaičiaus valstybėse narės (B8-0514/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Jonás Fernández ir Ramón Jáuregui Atondo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl iniciatyvos „Odysseus“ ir Europos savanorių tarnybos (B8-0516/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde ir Marie-Christine Boutonnet. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su terorizmu ir neapykantos kurstymu socialiniuose tinkluose (B8-0517/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos maisto saugos tarnybos pateiktų nuomonių nepatikimumo, ypač glifosato atveju (B8-0518/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl giliavandenės žvejybos draudimo (B8-0519/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos smegenų kempinligės prevencijai (B8-0520/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažėjančių žemės ūkio produktų kainų (B8-0521/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl diskriminacijos motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės srityje (B8-0522/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paprastesnių mechanizmų, skirtų sumažinti atotrūkį tarp Europos Sąjungos ir jos piliečių ES fondų srityje, sukūrimo (B8-0523/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl griežtesnių priemonių kovojant su prekyba narkotikais Europos Sąjungoje (B8-0524/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmetamųjų dujų siurbimo ir filtravimo sistemų naudojimo kriterijų (B8-0525/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl anglies mikrodalelių surinkimo sistemų naudingumo (B8-0526/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bandymų su gyvūnais (B8-0528/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų ėdalo ženklinimo (B8-0529/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transporto priemonių iš trečiųjų šalių registracijos (B8-0530/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ūkinės paskirties gyvūnų kontrolės taikymo (B8-0531/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisėsaugos įstaigų atpažinties kodų taikymo (B8-0532/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos turizmo tarybos įsteigimo (B8-0533/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ftalatų naudojimo (B8-0534/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažų garantijų turizmo darbo sąlygų pagerinimo (B8-0535/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl labiausiai apleistų ES teritorijų pertvarkymo (B8-0536/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su diabeto patologijų skaičiaus didėjimu Europoje (B8-0537/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bankų finansinių sunkumų sukeltų socialinių pasekmių santaupų turintiems asmenims (B8-0538/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos santaupų turintiems asmenims Italijoje ir Europoje (B8-0539/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos ir Europos alyvmedžių auginimo ir alyvuogių aliejaus sektoriaus apsaugos (B8-0540/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įmonėms tenkančių išlaidų, atsiradusių dėl ES administracinės naštos (B8-0541/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI


3. Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000068/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Tarybai: Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės (2016/2659(RSP)) (B8-0370/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000069/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Krizei pieno sektoriuje įveikti skirtos priemonės (2016/2659(RSP)) (B8-0701/2016)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimus.

Hans Hoogeveen (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0370/2016.

Phil Hogan (Komisijos narys) atsakė į klausimą B8-0701/2016.

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Michel Dantin, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Zbigniew Kuźmiuk, Ulrike Müller, Miguel Viegas, Martin Häusling (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ulrike Müller), Giulia Moi, Mara Bizzotto, Mairead McGuinness, Paul Brannen, Richard Ashworth, Jean Arthuis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Marc Tarabella, Beata Gosiewska, Jasenko Selimovic, Nikolaos Chountis, Herbert Dorfmann, Michela Giuffrida, Remo Sernagiotto, Ivan Jakovčić, Estefanía Torres Martínez, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Marijana Petir (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Ricardo Serrão Santos, Franc Bogovič, Nuno Melo, Peter Jahr (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Martin Häusling), Annie Schreijer-Pierik, Elisabeth Köstinger, Sofia Ribeiro (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini) ir Franz Obermayr.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Elisabeth Köstinger (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Franz Obermayr, pastarasis į jį atsakė).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, José Blanco López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Hans Hoogeveen.

Diskusijos baigtos.


4. Bendrosios rinkos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos strategijos [2015/2354(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A8-0171/2016)

Lara Comi pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo: Ulrike Trebesius (EMPL komiteto nuomonės referentė), Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Marlene Mizzi S&D frakcijos vardu, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu, Antanas Guoga ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Carlos Coelho, Evelyne Gebhardt, Anneleen Van Bossuyt, Margot Parker, Gianluca Buonanno, Janusz Korwin-Mikke, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sergio Gaetano Cofferati, Vicky Ford (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Lefteris Christoforou, Nicola Danti, Elisabetta Gardini, Olga Sehnalová, Pilar Ayuso, Evelyn Regner ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Lidia Senra Rodríguez, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Notis Marias ir Maria Grapini.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Lara Comi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 05 26 protokolo 6.10 punktas.


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

5. Parlamento sudėtis

Gabrielius Landsbergis raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2016 m. gegužės 13 d..

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Virtualiosios valiutos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl virtualiųjų valiutų [2016/2007(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0228)


6.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Prancūzijos paraiška „EGF/2015/010 FR/MoryGlobal“) [COM(2016)0185 - C8-0136/2016- 2016/2043(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0229)


6.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Graikijos paraiška „EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa“) [COM(2016)0210 - C8-0149/2016- 2016/2050(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0230)


6.4. Prašymas atšaukti Parlamento nario Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Gianlucos Buonanno (Gianluca Buonanno) imunitetą [2016/2003(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0180/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0231)


6.5. Laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje Švedijos labui * (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo pagal Tarybos sprendimo (ES) 2015/1523 ir Tarybos sprendimo (ES) 2015/1601, kuriais Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje, 9 straipsnį Švedijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje [COM(2015)0677 - C8-0017/2016- 2015/0314(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Ska Keller (A8-0170/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0232)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0232)


6.6. Transatlantiniai duomenų srautai (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Transatlantiniai duomenų srautai (2016/2727(RSP))

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0622/2016, B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 ir B8-0644/2016

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0622/2016

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0623/2016

(keičia B8-0623/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016 ir B8-0644/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Axel Voss PPE frakcijos vardu;

—   Claude Moraes, Birgit Sippel, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Emilian Pavel ir Sorin Moisă S&D frakcijos vardu;

—   Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu;

—   Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Laura Ferrara ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0233)

°
° ° °

Pirmininkas pasveikino atvykusį Aragono regiono pirmininką Javier Lambán, kuris užėmė vietą svarbiems svečiams skirtoje tribūnoje.

°
° ° °


6.7. Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimo [2015/2323(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0161/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0234)


6.8. Skurdas: lyčių aspektas (balsavimas)

Pranešimas „Skurdas: lyčių aspektas“ [2015/2228(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Maria Arena (A8-0153/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0235)


6.9. Netarifinės kliūtys bendrojoje rinkoje (balsavimas)

Pranešimas dėl netarifinių kliūčių bendrojoje rinkoje [2015/2346(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0160/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0236)


6.10. Bendrosios rinkos strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl bendrosios rinkos strategijos [2015/2354(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Lara Comi (A8-0171/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0237)


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jakob von Weizsäcker - A8-0168/2016
Beatrix von Storch, Andrejs Mamikins ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Ska Keller - A8-0170/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei ir Anna Maria Corazza Bildt

Transatlantiniai duomenų srautai - (2016/2727(RSP)) - RC-B8-0623/2016
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Theresa Griffin - A8-0161/2016
Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Maria Arena - A8-0153/2016
Branislav Škripek ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Daniel Dalton - A8-0160/2016
Andrejs Mamikins ir Monica Macovei


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


9. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos ir vakar dienos posėdžių protokolai bus pateikti Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


10. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. birželio 6 d.–2016 m. birželio 9 d.


11. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 12.55 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Faria, Ferber, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bearder, Crowley, Deprez, Dodds Anneliese, Engström, Joulaud, Lope Fontagné, Theocharous

Teisinė informacija - Privatumo politika