Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 6. juuni 2016 - Strasbourg

4. Parlamendi koosseis

Leedu pädevad ametiasutused on teatanud Gabrielius Landsbergise asemel Laima Liucija Andrikiene ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30. maist 2016.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Laima Liucija Andrikienė vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

°
° ° °

Gianluca Buonanno surma järel märkis parlament kodukorra artikli 4 lõike 1 alusel tema ametikoha vabaksjäämist alates 6. juunist 2016 ning teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika