Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Liettuan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Laima Liucija Andrikiene on nimitetty parlamentin jäseneksi Gabrielius Landsbergisin tilalle 30. toukokuuta 2016 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Laima Liucija Andrikienė osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.

°
° ° °

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 6. kesäkuuta 2016 Gianluca Buonannon kuoleman johdosta ja antaa asiasta tiedon asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö