Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. június 6., Hétfő - Strasbourg

4. A Parlament tagjai

Az illetékes litván hatóságok bejelentették Laima Liucija Andrikienė kinevezését Gabrielius Landsbergis helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2016. május 30.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Laima Liucija Andrikienė elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

°
° ° °

Gianluca Buonanno elhunyta után a Parlament az eljárási szabályzat 4. cikke (1) bekezdésének alapján megállapítja a képviselői hely 2016. június 6-i hatállyal történő megüresedését és tájékoztatja az érintett tagállamot.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat