Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy litewskie powiadomiły o wyborze Laimy Liuciji Andrikiene w miejsce Gabrieliusa Landsbergisa na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 30 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Laima Liucija Andrikienė bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

°
° ° °

W związku ze śmiercią Gianluki Buonanno Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, stwierdza wakat z dniem 6 czerwca 2016 r. i informuje o nim zainteresowane państwo członkowskie.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności