Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 6 iunie 2016 - Strasbourg

4. Componența Parlamentului

Autoritățile lituaniene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Laima Liucija Andrikienė, în locul lui Gabrielius Landsbergis, ca deputat în Parlament, cu efect de la 30 mai 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Laima Liucija Andrikienė se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.

°
° ° °

În urma decesului lui Gianluca Buonanno, Parlamentul a constatat, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, existența locului vacant, cu efect de la 6 iunie 2016 și a informat statul membru în cauză.

Notă juridică - Politica de confidențialitate