Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. birželio 6 d. - Strasbūras

5. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2016 m. birželio 8 d., trečiadienį, pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi ekonominės partnerystės susitarimai arba ketinama juos sudaryti (nauja redakcija) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo žalingo laivų įkainojimo (kodifikuota redakcija) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (Kodifikuota redakcija) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (kodifikuota redakcija) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kiek tai susiję su išimtimis prekiautojams biržos prekėmis (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika