Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 6. jūnijs - Strasbūra

5. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2016. gada 8. jūnijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (00008/2016/LEX - C8-0207/2016 - 2014/0194(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar kuriem izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (pārstrādāta redakcija) (00006/2016/LEX - C8-0206/2016 - 2015/0128(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem (kodificēta redakcija) (00025/2015/LEX - C8-0205/2016 - 2014/0280(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (00048/2015/LEX - C8-0204/2016 - 2014/0305(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija) (00047/2015/LEX - C8-0203/2016 - 2014/0309(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (00072/2015/LEX - C8-0202/2016 - 2013/0314(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem dzīvnieku audzēšanai, tīršķirnes vaislas dzīvnieku, krustojuma vaislas cūku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un ievešanai tajā, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 652/2014, Padomes Direktīvas 89/608/EEK un 90/425/EEK un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku audzēšanas jomā ("Dzīvnieku audzēšanas regula") (00003/2016/LEX - C8-0201/2016 - 2014/0032(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (00013/2016/LEX - C8-0199/2016 - 2015/0295(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (00076/2015/LEX - C8-0198/2016 - 2013/0402(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika