Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 6 czerwca 2016 r. - Strasburg

6. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000029/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Informacje dotyczące negocjacji w sprawie umów międzynarodowych (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

- (O-000038/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

- (O-000039/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

- (O-000058/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

- (O-000059/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

- (O-000067/2016), które skierował Jerzy Buzek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

- (O-000079/2016), które skierowali Pavel Svoboda i Heidi Hautala, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Rozporządzenie w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności